Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Trong tháng trời nắng nhẹ, đầu và giữa tháng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều ngày có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 410 mm (cao hơn CKNT).

Nhiệt độ trung bình 23,20C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 170C;

Ẩm độ trung bình 78 - 86% (cao hơn CKNT);

Tổng số giờ nắng tháng đạt 130 - 160 giờ (xấp xỉ CKNT).

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 là: 12.885 ha, trong đó:

- Ngô: 5.637 ha (trỗ cờ - thâm dâu).

- Đậu tương: 477,5 ha (hoa - quả).

- Lạc: 174,5 ha (đâm tia - củ).

- Khoai lang: 1.428 ha (phát triển thân lá).

- Rau: 4.448,8 ha (các giai đoạn).

- Cây khác: 1.739 ha (các giai đoạn).

Nhận xét: Thời tiết trong tháng mưa nhiều một số diện tích rau màu sinh trưởng, phát triển kém. Sâu, bệnh phát sinh, phát triển gây hại nhẹ.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/10- 15/11/2021

1. Cây rau, màu

- Trên cây ngô:

+ Sâu keo mùa thu hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Sông Lô).

+ Rệp hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, cao 10 - 16% (Phúc Yên, Lập Thạch).

+ Bệnh khô vằn hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 2 - 3%, cao 7 - 10%, cục bộ 20% (Yên Lạc, Bình Xuyên, Sông Lô).

+ Bệnh đốm lá, gỉ sắt hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ lá hại phổ biến 2 - 5%, cao 15 - 20%, cục bộ >30% (Vĩnh Tường).

+ Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ bắp hại phổ biến từ 0,1 - 0,3%, cao là 3 - 5% (Yên Lạc).

Ngoài ra sâu đục thân, châu chấu hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Bọ nhảy gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cao 8 - 12 con/m2; sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 3 - 4 con/m2  (Yên Lạc, Tam Dương, Vĩnh Yên); bệnh thối nhũn, sương mai gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, cao 5 - 10% (Yên Lạc, Bình Xuyên).

3. Cây ăn quả (nhãn, vải, xoài)

- Cây nhãn, vải: Bọ xít, bệnh sương mai, bệnh thán thư gây hại nhẹ.

- Cây xoài: Bệnh thán thư gây hại nhẹ.

4. Cây lâm nghiệp (thông, keo): Sâu róm thông, sâu kèn nhỏ gây hại nhẹ.

4. Diện tích nhiễm sâu bệnh

Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh, chuột hại trong tháng: 123,0 ha (thấp hơn CKNT). Trong đó diện tích nhiễm nhẹ 113,0 ha (thấp hơn CKNT), diện tích nhiễm trung bình 10,0 ha (cao hơn CKNT). Diện tích được phòng trừ 3.185,0 ha (thấp hơn CKNT), trong đó diện tích phòng trừ chuột từ ngân sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và cơ sở 3.060,0 ha

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TỪ NGÀY 16/11 - 15/12/2021

1. Trên cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục hại nhẹ - trung bình, nặng cục bộ. Sâu đục bắp, bệnh đốm lá, gỉ sắt, bệnh khô vằn, chuột gây hại nhẹ đến trung bình.

- Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, rệp tiếp tục gây hại ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh thối nhũn, bệnh héo vi khuẩn, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá hại rải rác.

- Trên cây cà chua: Bệnh mốc sương, héo xanh, bọ trĩ, bọ phấn… phát sinh gây hại rải rác.

Ngoài ra, sâu đục quả, rệp hại đậu trạch; Bọ trĩ, bệnh phấn trắng hại cục bộ trên cây bí đỏ, bí xanh. Sâu xanh, bệnh khô lá, bệnh thối gốc hành hại cục bộ.

2. Trên cây ăn quả: Nhện lông nhung, bọ xít hại cục bộ cây nhãn, vải; bệnh thán thư hại xoài.

3. Trên cây lâm nghiệp: Sâu róm, sâu ăn lá tiếp tục hại nhẹ thông, keo.

            IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Tích cực chăm sóc đúng kỹ thuật cho các cây rau, màu vụ đông, thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, VietGAP. Tăng cường trồng các loại rau ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, súp lơ, su hào...

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại đến ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV và an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Bắt sâu non các loại sâu, bẫy bắt chuột để hạn chế chúng gia tăng mật độ hại trên diện rộng. Sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ; bẫy bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

2. Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vị nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng từ ngày 16/10 - 15/11/2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./.

Ngày đăng: 16/11/2021 Tác giả: Chi cục TT&BVTV - Số lần được xem: 62

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website