Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2020)
01/06/2020
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2020)
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày13/05 đến ngày19/05/2020)
22/05/2020
Trong tuần trời nắng nóng, mưa ràorải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 23 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 70,7-80
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 04 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020)
21/05/2020
Trong tháng trời nắng nóng, có mưa rào rải rác, một số ngày có dông. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 239 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 26,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 170C; Ẩm độ trung bình 70,7 - 81,2% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 126 - 151 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2020)
13/05/2020
Trong tuần trời nắng nóng, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 30 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 69,3 - 78,6% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 50 - 57 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 29/04 đến ngày 05/05/2020)
07/05/2020
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 29/04 đến ngày 05/05/2020)
Xem chi tiết »
Tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 22/04 đến ngày 28/04/2020)
05/05/2020
Trong tuần trời lạnh, ít nắng, mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 179 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 300C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 74 - 82,6% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 10 - 16 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hinh sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2020)
22/04/2020
Trong tuần trời nắng nhẹ, mưa nhỏ rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 25,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 170C. Ẩm độ trung bình 73 - 87% (xấp xỉ CKNT). Số giờ nắng đạt 18 - 23 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Chủ động các biện pháp phòng trừ rầy nâu trên lúa Đông Xuân
17/04/2020
Vụ Đông Xuân 2019 - 2020 toàn tỉnh gieo cấy khoảng 30 nghìn ha diện tích lúa Đông Xuân. Trong đó diện tích lúa Xuân muộn khoảng gần 27 nghìn ha, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng; lúa Xuân sớm trên 3.000 ha, cây lúa đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ; còn lại là diện tích lúa gieo thẳng gần 600 ha. Việc phòng, trừ sâu bệnh gây hại đặc biệt là rầy nâu ở giai đoạn này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo năng suất lúa.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 03 đến ngày 15 tháng 04 năm 2020)
16/04/2020
Trong tháng trời lạnh, ít nắng, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 458 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 22,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 160C; Ẩm độ trung bình 77 - 85,7% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 55 - 90 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 08/04 đến ngày 14/04/2020)
15/04/2020
Trong tuần trời lạnh, ít nắng, mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 59 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 21,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 160C.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website