Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 29/9 đến ngày 05/10/2021)
07/10/2021
Trong tuần trời nắng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 150 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 240C. Ẩm độ trung bình 85 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 50 - 60 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2021)
28/09/2021
Trong tuần trời nắng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 120 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 240C. Ẩm độ trung bình 80 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 55 - 60 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2021)
22/09/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 75 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 60 - 70 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021)
17/09/2021
Trong tháng trời nắng nhẹ, có mưa rào rải rác và dông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 470 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 240C; Ẩm độ trung bình 75 - 91% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 285 - 310 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2021)
15/09/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 70 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 75 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 60 - 70 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 01/9 đến ngày 07/9/2021)
07/09/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 75 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 70 - 75 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8/2021)
31/08/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có lúc có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,50C (cao hơn CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 260C. Ẩm độ trung bình 73 - 95% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 60 - 65 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 18/8 đến ngày 24/8/2021)
24/08/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,60C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 74 - 91% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 60 - 65 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021)
15/08/2021
Trong tháng trời nắng nóng, có mưa rào rải rác và dông kèm gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 76,4 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 220C; Ẩm độ trung bình 75 - 85% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 245 - 263 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 11/8 đến ngày 17/8/2021)
17/08/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông kèm gió giật. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 350 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,70C (cao hơn CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 240C. Ẩm độ trung bình 78 - 92% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 55 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website