Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021)
15/06/2021
Trong tháng trời nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng gay gắt, một số ngày có mưa rào rải rác và dông. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 207,3 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 400C, thấp nhất 250C; Ẩm độ trung bình 72,6 - 80% (xấp xỉ CKNT);
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 09/6 đến ngày 15/6/2021)
15/06/2021
Trong tuần trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 148 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,90C (thấp hơn CKNT), cao nhất 350C, thấp nhất 260C. Ẩm độ trung bình 76,4 - 85,7% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 45 - 50 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 02/6 đến ngày 8/6/2021)
08/06/2021
Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, mưa rào nhẹ và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 12,8 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 400C, thấp nhất 260C. Ẩm độ trung bình 70 - 80% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 55 - 60 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 26/05 đến ngày 01/6/2021)
01/06/2021
Trong tuần trời nắng nóng gay gắt, ít mưa. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2,4 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,10C (cao hơn CKNT), cao nhất 390C, thấp nhất 260C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 19/05 đến ngày 25/5/2021)
25/05/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 24,1 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 31,10C (thấp hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 74 - 81% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 42 - 46 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 12/05 đến ngày 18/5/2021)
18/05/2021
Trong tuần trời nắng nóng, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 310C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 250C. Ẩm độ trung bình 72 - 78% (thấp hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 58 - 64 giờ (tương đương CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021)
15/05/2021
Đầu tháng nhiều ngày trời âm u, đêm và sáng có sương mù, cuối tháng trời nắng nóng; có mưa rào rải rác, một số ngày có dông kèm gió giật. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 46 mm (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 05/5 đến ngày 11/5/2021)
11/05/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 290C (thấp hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 230C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 28/04 đến ngày 4/5/2021)
04/05/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 280C (tương đương CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 230C. Ẩm độ trung bình 75 - 84% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 40 - 45 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 21/04 đến ngày 27/4/2021)
27/04/2021
Trong tuần trời nắng, có mưa rào nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 20 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 270C (cao hơn CKNT), cao nhất 340C, thấp nhất 220C. Ẩm độ trung bình 76 - 85% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 20 - 25 giờ (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website