Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 7/04 đến ngày 13/4/2021)
13/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 15 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 300C, thấp nhất 200C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021)
16/04/2021
Trong tháng đêm và sáng có sương mù nhẹ, có lúc có mưa rào nhẹ, trời âm u xen kẽ những ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 38 mm (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 14/04 đến ngày 20/4/2021)
20/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 25,50C (thấp hơn CKNT), cao nhất 310C, thấp nhất 210C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 31/03 đến ngày 6/4/2021)
07/04/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, có mưa rào nhẹ, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 8 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 270C (cao hơn CKNT), cao nhất 330C, thấp nhất 220C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 24/03 đến ngày 30/03/2021)
30/03/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 250C (cao hơn CKNT), cao nhất 320C, thấp nhất 190C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 17/03 đến ngày 23/03/2021)
23/03/2021
Trong tuần đêm và sáng trời lạnh, âm u, có mưa phùn, mưa rào và gió dông mạnh, trời ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 10 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 200C (thấp hơn CKNT), cao nhất 280C, thấp nhất 170C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 15 tháng 03 năm 2021)
16/03/2021
Trong tháng đêm và sáng có sương mù nhẹ, có lúc có mưa nhỏ, trời âm u xen kẽ những ngày nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 9 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 20,30C (thấp hơn CKNT), cao nhất 270C, thấp nhất 130C; Ẩm độ trung bình 77 - 85% (xấp xỉ CKNT); Tổng số giờ nắng tháng đạt 58 - 67 giờ (thấp hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 10/03 đến ngày 16/03/2021)
16/03/2021
Trong tuần đêm và sáng trời lạnh, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 240C (cao hơn CKNT), cao nhất 290C, thấp nhất 210C. Ẩm độ trung bình 75 - 85% (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày (Từ ngày 03/03 đến ngày 09/03/2021)
09/03/2021
Trong tuần trời âm u, mưa phùn, ít nắng. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 7mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 210C (thấp hơn CKNT), cao nhất 260C, thấp nhất 170C.
Xem chi tiết »
Lập Thạch tập trung diệt chuột vụ Xuân năm 2021
10/03/2021
Thực hiện kế hoạch số 04/KH-TTKN ngày 27/01/2021 của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh và kế hoạch 42/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND huyện Lập Thạch về thực hiện diệt chuột năm 2021. Để thực hiện diệt chuột kịp thời hiệu quả, các địa phương trên địa bàn huyện Lập Thạch tập trung diệt chuột hại Lúa vụ Xuân năm 2021.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website