Trồng trọt

Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 19/08 đến ngày 25/08/2020)
28/08/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 107 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,60C (thấp hơn CKNT), cao nhất 350C, thấp nhất 250C.
Xem chi tiết »
   Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2020
26/08/2020
Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ Đông năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng Phương án bảo vệ thực vật với những nội dung chủ yếu sau:
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 12/08 đến ngày 18/08/2020)
26/08/2020
Trong tuần trời mát, nắng nhẹ, có lúc có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 432 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 28,70C (thấp hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 260C. Ẩm độ trung bình 78 - 87,5% (cao hơn CKNT). Số giờ nắng đạt 12 - 17 giờ (thấp hơnCKNT).
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 07 đến ngày 15 tháng 08 năm 2020)
18/08/2020
Trong tháng do ảnh hưởng của cơn bão số 2, một số ngày có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 3.953 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 30,80C (xấp xỉ CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 250C; Ẩm độ trung bình 75,2 - 83% (cao hơnCKNT);
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2020)
17/08/2020
Đầu tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên trời có mưa to đến rất to, cuối tuần trời nắng nhẹ. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 1820 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 300C (cao hơn CKNT), cao nhất 370C, thấp nhất 260C.
Xem chi tiết »
Hướng dẫn phòng trừ sâu đục thân hai chấm hại lúa vụ Mùa 2020
13/08/2020
Vụ Mùa năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng 23.842 ha lúa, hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng. Thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh và gây hại, đặc biệt là sâu đục thân hai chấm.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày 29/08 đến ngày 04/08/2020)
06/08/2020
Trong tuần do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên trời có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2120 mm (cao hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 29,40C (thấp hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 250C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng(Từ ngày 22/07 đến ngày 28/07/2020)
03/08/2020
Trong tuầnngày nắng nóng, có mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 11 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 31,50C (cao hơn CKNT), cao nhất 360C, thấp nhất 270C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày(Từ ngày15/07 đến ngày 21/07/2020)
24/07/2020
Trong tuần ngày nắng nóng, tối có mưa rào rải rác. Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 2 mm (thấp hơn CKNT). Nhiệt độ trung bình 32,40C (cao hơn CKNT), cao nhất 380C, thấp nhất 280C.
Xem chi tiết »
Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng(Từ ngày 16 tháng 06 đến ngày 15 tháng 07 năm 2020)
17/07/2020
Trong tháng trời nắng nóng, nhiều ngày nắng nóng, một số ngày có mưa rào rải rác và dông. Tổng lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên 356mm (cao hơn CKNT).
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website