Dữ liệu đang cập nhật
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa bão
15/05/2019
Công tác đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão được đánh giá là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống, sản xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững, Vĩnh Phúc đang chủ động triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2019.
Dữ liệu đang cập nhật

Văn bản mới


Đơn vị t rực thuộc


Thời tiết