Yên Lạc: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới


Sau gần hai năm được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ đến nay, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Yên Lạc luôn tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Thành viên BCĐ phụ trách xã, các cơ quan chuyên môn ở huyện luôn tích cực trong chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung theo yêu cầu của BCĐ huyện. Các xã xây dựng nghị quyết về giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền huy động nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Việc thực hiện giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới từ đầu năm 2017 đến nay đạt kết quả khá: Toàn huyện có 16/16 xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều tiêu chí được đầu tư nâng cao chất lượng như: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đổi mới trên quê hương Yên Lạc hôm nay (ảnh Trần Biển)

Về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân: Năm 2017, toàn huyện đã triển khai hỗ trợ mua máy nông nghiệp được 75 máy làm đất dưới 35 mã lực, 39 máy lên luống; hỗ trợ mua giống lúa chất lượng vụ Xuân 2017, diện tích 1.731 ha; giống ngô biến đổi gen vụ Xuân 2017, diện tích 490,2 ha. Chỉ đạo mở rộng áp dụng cấy lúa theo phương pháp mới kết hợp hiệu ứng hàng biên, diện tích 1.249,9 ha. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Đinh Dậu, cấp phát 30.000 cây hỗ trợ các xã, thị trấn; kết quả toàn huyện đã trồng được 46.092 cây. Thực hiện kế hoạch diệt chuột tập trung đợt 1, 2 năm 2017 đạt kết quả tốt, bảo vệ an toàn cho sản xuất. Xây dựng Kế hoạch thực hiện dồn thửa đổi ruộng và tích tụ ruộng đất huyện Yên Lạc giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện biên tập và phát 465 tin, bài tuyên truyền về sản xuất vụ Xuân 2017, công tác tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tổ chức hội thảo về máy nông nghiệp cho 80 lượt người dự; 33 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 2.880 lượt người tham dự. Đăng ký chỉ tiêu thực hiện hỗ trợ theo đề án tái cơ cấu của tỉnh: Mua lợn nái ngoại hậu bị 380 con; hỗ trợ bình tuyển bò đực, lợn đực giống 130 con, bò cái nền sinh sản 1.400 con. Triển khai mô hình nuôi cá Rô phi đơn tính theo hình thức nuôi thâm canh, sử dụng thức ăn công nghiệp cho 11 hộ, diện tích 10,2 ha. Hỗ trợ kinh phí mua máy sục khí (10 máy) phục vụ nuôi công nghiệp. Việc đầu tư sản xuất theo hướng công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển kinh tế trang trại kết hợp với nuôi trồng thủy sản ngày càng mở rộng. Phối hợp Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Chương trình khoa học công nghệ thí điểm sản xuất chuối tiêu hồng theo chuỗi giá trị tại xã Liên Châu với quy mô trên 100 ha; triển khai thực hiện Dự án sản xuất rau an toàn VietGAP quy mô 3,0 ha tại xã Hồng Phương, tạo sản phẩm hàng hóa an toàn, đem lại giá trị kinh tế cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, căn cứ quyết định về ban hành quy định đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, BCĐ huyện đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền từ huyện đến xã, huy động mọi nguồn lực để đầu tư giữ vững, nâng cao chất lượng huyện, xã nông thôn mới; chỉ đạo 3 xã Liên Châu, Nguyệt Đức, Yên Đồng xây dựng kế hoạch chi tiết phấn đấu đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trong năm 2018. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững nội dung giữ vững và nâng cao chất lượng xã, huyện nông thôn mới; tiếp tục thực hiện 2 cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, qua đó phát hiện những mô hình mới, những điển hình tiên tiến, nhất là mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để nhân rộng trên địa bàn. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Yên Lạc đang tiến hành triển khai rà soát, thẩm tra mức độ đạt chuẩn tiêu chí của các xã để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Nếu như giai đoạn 2010-2015 chương trình NTM của huyện tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn huyện NTM; bước đầu có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì trong giai đoạn hiện nay, huyện tập trung chỉ đạo những vấn đề trọng tâm như: thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thay đổi tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống,... mà điển hình là dự án sản xuất rau an toàn ở xã Hồng Phương, hiện đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng đang chờ bàn giao để đưa vào hoạt động, hay mô hình trồng chuối tiêu hồng ở xã Liên Châu; các mô hình sản xuất chuỗi liên kết… Xuất phát từ nhu cầu của địa phương, những hoạt động tích cực của người dân đã đưa các phong trào phát triển kinh tế thêm sôi nổi như: công tác dồn thửa, đổi ruộng; chương trình tích tụ ruộng đất đã có 3 xã (Tề Lỗ, Hồng Phương và Đại Tự) đăng ký làm điểm năm 2018; mở rộng vùng chăn nuôi tập trung; vùng sản xuất rau an toàn, vùng lúa chất lượng cao... Từ đó, huyện tích cực kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp; cũng như các nhà đầu tư vốn cho phát triển sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân trên địa bàn (tiêu chí 13).

Với những mục tiêu đề ra và định hướng cho thời gian tới; với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tin rằng huyện Yên Lạc sẽ luôn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; cũng như áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, đi lên./.

Ngày đăng: 10/11/2017 Tác giả: Kim Cúc - Số lần được xem: 608

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ