An Hòa nỗ lực cán đích đúng hẹn trên con đường trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới


Xã An Hoà được chọn là một trong 2 xã điểm sẽ hoàn thành chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, xã đã hoàn thành được 11/19 tiêu chí và cơ bản đang hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến tháng 12/2017 sẽ cán đích đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bê tông hóa nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân

  Đồng chí Đào Lưu Hải - Phó chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: UBND xã đã được phê duyệt đề án về xây dựng Nông thôn mới tại quyết định 8530/QĐ-UBND huyện Tam Dương ngày 30 tháng 12 năm 2011. Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, sau hơn 5 năm triển khai xây dựng NTM, thì hiện tại An Hòa đã có một bộ mặt khang trang hơn rất nhiều như hệ thống điện, đường, trường, trạm, các công trình xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ nhân dân, được nhân dân đánh giá cao. Để có được kết quả này cần phải kể đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh cũng như của huyện; được sự đồng tình, ủng hộ của đảng bộ và nhân dân trong xã, nhân dân sẵn sàng hiến đất, góp của, góp công để xây dựng NTM. Tất cả các chi bộ và đảng viên trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức vai trò hạt nhân, tiên phong, gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi hoạt động; HĐND, UBND xã luôn thực hiện đúng nhiệm vụ và quy chế; các tổ chức đoàn thể chính trị phát huy sức mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM". BCĐ xây dựng NTM luôn thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; xác định mục tiêu trọng tâm làm trước, làm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời nhân ra diện rộng và biểu dương những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay, những cá nhân điển hình, tiên tiến.

    Tính đến tháng 6 năm 2017, xã đã đạt 11 tiêu chí và đang trên con đường chạy đua hoàn thành 8 tiêu chí còn lại. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đã hoàn thành được 4,2 km giao thông nông thôn  (đạt tỷ lệ 35,71%) và 1 km đường giao thông nội đồng; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của 3 trường học được đầu tư đạt chuẩn mức độ 1, đảm bảo cho 100% số trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành, 100% số hộ trong xã sử dụng điện; Hệ thống kênh mương đang được xây dựng và sẽ hoàn thành trong năm 2017, tổ chức chỉ đạo quản lý tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp đạt trên 80% diện tích; Trạm y tế đã cơ bản đạt 10 chuẩn và đang hoàn thiện, cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại. Về phát triển sản xuất: luôn ưu tiên phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, UBND xã đã thành lập HTX sản xuất và tiêu thụ rau quả an toàn, chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung như mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (cây dưa chuột, ớt,...). Về cơ sở vật chất văn hóa, hiện đã có 6/7 thôn có nhà văn hóa, đến nay đã hoàn tất xong công tác GPMB, UBND xã đã giao mặt bằng cho thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng để đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định. Vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm luôn được chú trọng, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn xã chưa đạt theo quy định (đạt 40% hộ sử dụng nước sạch, 84,5% hộ sử dựng nước hợp vệ sinh) vì vậy cần tuyên truyền, vận động người dân nâng tỷ lệ đạt theo quy định (98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và 65% hộ sử dựng nước sạch); bên cạnh đó làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh,... Về thu nhập, hết năm 2016, thu nhập bình quân của xã đạt 33,8 triệu đồng/người/năm. BCĐ, UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và có giải pháp cụ thể giải quyết việc làm lao động tại địa phương để năm 2017 tăng thêm 3,2 triệu đồng/người/năm, đạt tiêu chí là 37 triệu đồng/người/năm.

    Để hoàn thành 8 tiêu chí còn lại cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của các ban ngành, đoàn thể, cá nhân, tổ chức và nhân dân. Với những giải pháp thiết thực trong quá trình thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ; Tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất; Tạo chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn; Phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật; Huy động nguồn lực cho xây dựng NTM. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm xã An Hòa sẽ cán đích đúng hẹn trên con đường trở thành xã đạt chuẩn NTM./.

Ngày đăng: 27/07/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 484

Tin bài cùng chuyên mục

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ