Đảm bảo công tác tưới dưỡng vụ Đông Xuân 2019-2020
25/03/2020
Vụ Đông Xuân 2019-2020, hơn 29.767 ha lúa trên địa bàn tỉnh đã được cấp đủ nước và cơ bản hoàn thành việc gieo cấy, diện tích cấy đạt 99,55% so với kế hoạch gieo cấy. Hiện tại, lúa đang vào thời kỳ đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, cần đủ nước để phát triển. Để đảm bảo chủ động nguồn nước tưới dưỡng cho lúa, không để xảy ra hạn hán, ảnh hưởng đến phát triển của cây lúa, Vĩnh Phúc chủ động triển khai các biện pháp tưới, tiêu phục vụ tưới dưỡng đạt hiệu quả cao.
    Thông tư số 73/2018/TT-BTC, Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
27/12/2019
Thông tư số 73/2018/TT-BTC, Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
    Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT, quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
27/12/2019
Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT, quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
    Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi
27/12/2019
Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi
    Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
27/12/2019
Nghị định số 129/2017/NĐ-CP, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
    Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
27/12/2019
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Xem tất cả »
Dữ liệu đang cập nhật

LỊCH LÀM VIỆC


Văn bản mới


 wpThoiTiet

Thời tiết