Phòng thí nghiệm cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn VILAS
25/06/2019
Được đánh giá là một phòng thử nghiệm có hoạt động thử nghiệm đa lĩnh vực và đạt được nhiều chuẩn mực tiêu chuẩn cao trong hệ thống phòng thử nghiệm Quốc Gia. Đến nay, Phòng Thử nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất & Vật tư nông nghiệp đã cung cấp dịch vụ được 109 chỉ tiêu phân tích, kiểm nghiệm được công nhận, chỉ định cho 6 đối tượng mẫu là: Đất, nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng và nông sản, thực phẩm.
Hội nghị tham quan đầu bờ khoai tây vụ đông 2014
23/01/2015
Nhằm giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ mô hình phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa, cây khoai tây vụ Đông năm 2014 tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.
Xem tất cả »
/> Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018
04/09/2018
Quyết Định về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2018