Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc


Trụ sở: Số 23, Đường Ngô Gia Tự, Phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại:  0211.3842.430

Fax:           0211.3842.414

Email:        ttgct-sonnptnt@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: (0211).3842414 
     
Email:  QuanNV2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Phạm Quang Triều
     
 Email: TrieuPQ@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Văn Khoa
     
 Email: KhoaTV@vinhphuc.gov.vn

4. Phó giám đốc: Lê Thanh Hảo
     
 Email: HaoLT@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng thuộc trung tâm

1.Phòng Hành chính tổng hợp;

Phó phòng phụ trách: Vũ Thị Vui

Email: vuivt@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng Kỹ thuật Gióng cây trồng;

Phó phòng phụ trách: Phạm Thị Hải Yến

Email: yenpth2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng sản xuất, kinh doanh;

4. Phòng kỹ thuật giống vật nuôi, thủy sản

 

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 765

Trung tâm giống cây trồng

Tuyên truyền nước sạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc Trà hoa vàng Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website