Bộ máy tổ chức


Bộ máy tổ chức

Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841224; Fax: 0211.3861803;

Email: khuyennongvp@gmail.com.vn

         

   Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Hoàng Dương

  Điện thoại: 0975875017

  Email: DuongNH@vinhphuc.gov.vn

 

 

                                                          III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính tổng hợp                                                            2. Phòng Thông tin tuyên truyền                      

Điện thoại: 0914.791.006                                                                          Điện thoại: 0985126119

Trưởng phòng: Triệu Thị Huế                                                                   Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà

Email: hett4@vinhphuc.gov.vn                                                                 Email: habm2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng Xúc tiến thương mại                                                             4. Phòng Chuyển giao TB KHKT  

Điện thoại: 0904243228                                                                           Điện thoại: 0988366246

Phó trưởng phòng: Nguyễn Viết Cường                                                  Phó trưởng phòng: Trần Thị Phương

Email: cuongnv20@vinhphuc.gov.vn                                                       Email: phuongtt3@vinhphuc.gov.vn

 

 

Ngày đăng: 21/10/2013 Tác giả: ST - Số lần được xem: 822

Tin bài cùng chuyên mục

Trung tâm khuyến nông khuyến ngư


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website