Tổ chức bộ máy


Trụ sở: Phường Khai Quang – TP.Vĩnh Yên – T.Vĩnh Phúc Điện thoại:  0211.3842.430 Fax:           0211.3842.414 Email:        ttgct-sonnptnt@vinhphuc.gov.vn Lãnh đạo trung tâm: Giám đốc: Âu Thị Kim Phượng Điện thoại: (0211).3842414         Email:  phuongatk@vinhphuc.gov.vn Phó giám đốc: Nguyễn Văn Quân Điện thoại: (0211).3847944               Email: QuanNV2@vinhphuc.gov.vn Phó giám đốc: Đinh Quốc Chiến       Email: ChienDQ@vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 02/08/2016 Tác giả: SNN - Nguồn: SNN - Số lần được xem: 582

Tin bài cùng chuyên mục

Trung tâm khuyến nông khuyến ngư


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website