Tin tức

Tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho các xã về đích Nông thôn mới 2019
05/07/2019
Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho các xã về đích Nông thôn mới 2019 với 150 lượt học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia và người dân trên địa bàn xã Tứ Yên
Xem chi tiết »
Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên 12 xã huyện Vĩnh Tường đã về tới các hộ gia đình
15/12/2018
Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cũng như các địa phương khác quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người làm phát sinh nhiều yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước, việc sử dụng nước sinh hoạt của người dân chủ yếu là nước mặt khai thác từ các giếng khơi, giếng khoan không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Xem chi tiết »
Tập huấn truyền thông: Nâng cao nhận thức người dân tham gia Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường
14/12/2018
Từ ngày 10 - 11/12/2018 tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn phối hợp với UBND xã tổ chức 02 lớp truyền thông tuyên truyền về nước sạch và VSMT nông thôn cho 100 lượt người dân tham gia.
Xem chi tiết »
Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt năm 2018 tại xã Đồng Tĩnh
07/12/2018
Ngày 23/11/2018, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tam Dương, UBND xã Đồng Tĩnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt cho 50 đại biểu đại diện cho 50 hộ gia đình trên địa bàn xã Đồng Tĩnh.
Xem chi tiết »
   Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt năm 2018 tại xã Tứ Yên
07/12/2018
Ngày 29/11/2018 Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô, UBND xã Tứ Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt cho 50 đại biểu đại diện cho 50 hộ gia đình trên địa bàn xã Tứ Yên.
Xem chi tiết »
   Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt năm 2018 tại xã Văn Quán
07/12/2018
Ngày 28/11/2018, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn phối hợp với phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Lập Thạch, UBND xã Văn Quán tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình dự án hỗ trợ hộ nghèo gia đình chính sách thiết bị lọc nước sinh hoạt cho 50 đại biểu đại diện cho 50 hộ gia đình trên địa bàn xã Văn Quán.
Xem chi tiết »
   Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VS nông thôn tại xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/4/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán vốn sự nghiệp Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;...
Xem chi tiết »
   Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và VS nông thôn tại xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường năm 2017
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện số 242/TTNS&VSMTNT-HLTT ngày 29/9/2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
Xem chi tiết »
   Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VS nông thôn tại xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/4/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán vốn sự nghiệp Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;...
Xem chi tiết »
   Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và VS nông thôn tại xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường năm 2017
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện số 242/TTNS&VSMTNT-HLTT ngày 29/9/2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Trung tâm nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website