Báo cáo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014


   Thực hiện Văn bản số 58/TCTL-NS ngày 13/3/2014 của Văn phòng Thường trực Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT về việc xây dựng kế hoạch Chương trình PforR năm 2014 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Báo cáo Kiểm toán Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/5/2014 của Kiểm toán Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2014 như sau:

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 551

Tin bài cùng chuyên mục