Thông báo mời hàng: Gói thầu" Xây dựng áp phích độc lập ngoài trời tại các Xã Cao Đại, Lý Nhân, Tuân Chính huyện Vĩnh Tường"


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời thầu: Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn Vĩnh Phúc.

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Tên dự án: Xây dựng áp phích độc lập ngoài trời tại các xã Cao Đại, Lý Nhân, Tuân Chính huyện Vĩnh Tường.

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn vay WB tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ: 9 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành:

Tại Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc.

+ Điạ chỉ: Số 406 đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Điện thoại: 0211.3861.183 ; Fax: 0211.3841.378.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) chậm nhất là trước 9 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc.

+ Điạ chỉ: Số 406 đường Mê Linh - phường Khai Quang – TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Điện thoại: 0211.3861.183 ; Fax: 0211.3841.378.

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 605

Tin bài cùng chuyên mục