Nông sản ATTP

   Danh sách kết quả thẩm định, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020
22/07/2020
Danh sách kết quả thẩm định, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020
Xem chi tiết »
Công tác đảm bảo ATTP đối với thực phẩm đã chế biến trong mùa hè
01/07/2020
Mùa hè, thời tiết oi nóng và diễn biến thất thường là nguyên nhân gây bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Việc kiểm soát tốt các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến sẵn sẽ góp phần phòng tránh hiệu quả dịch bệnh trong mùa hè.
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Chả quế chay Minh Quyên
01/07/2020
Bản tự công bố sản phẩm Chả quế chay Minh Quyên
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Giò chay Minh Quyên
01/07/2020
Bản tự công bố sản phẩm Giò chay Minh Quyên
Xem chi tiết »
   Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 6 tháng đầu năm 2020
01/07/2020
Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP 6 tháng đầu năm 2020
Xem chi tiết »
8 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế nhỏ lẻ
24/06/2020
8 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế nhỏ lẻ
Xem chi tiết »
7 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ
24/06/2020
7 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ
Xem chi tiết »
7 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ
24/06/2020
7 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ
Xem chi tiết »
6 yêu cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn
24/06/2020
6 yêu cầu cốt lõi về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn
Xem chi tiết »
6 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ko có địa điểm cố định
24/06/2020
6 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ko có địa điểm cố định
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website