Nông sản ATTP

   Bản tự công bố sản phẩm chất lượng Trà hoa vàng
03/05/2019
Bản tự công bố sản phẩm chất lượng Trà hoa vàng
Xem chi tiết »
Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2019
24/04/2019
Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu và là đòi hỏi chính đáng của mọi người dân. Vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để đấu tranh với tệ nạn sản xuất thực phẩm bẩn,
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê sữa 3 trong 1 Keniz của Công ty TNHH Thương mại và XNK Nam Nam
04/01/2019
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê sữa 3 trong 1 Keniz của Công ty TNHH Thương mại và XNK Nam Nam
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê bột rang say Nam Khánh của Công ty TNHH Thương mại và XNK Nam Nam
04/01/2019
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm cà phê bột rang say Nam Khánh của Công ty TNHH Thương mại và XNK Nam Nam
Xem chi tiết »
   Danh sách cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2018
30/11/2018
Danh sách cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2018
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố chất lượng sản phẩm dấm ăn của cơ sở sản xuất dấm Anh Giang
03/12/2018
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm dấm ăn của cơ sở sản xuất dấm Anh Giang
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố chất lượng sản phẩm đường kính của công ty cổ phần nông sản sạch Thành Công
03/12/2018
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm đường kính của công ty cổ phần nông sản sạch Thành Công
Xem chi tiết »
   Danh sách cơ sở được chứng nhận VietGAP năm 2018
27/11/2018
Danh sách cơ sở được chứng nhận VietGAP năm 2018
Xem chi tiết »
   Kết quả xếp loại A, B, C các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, nông sản thực phẩm tính đến tháng 10/2018
30/10/2018
Kết quả xếp loại A, B, C các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, nông sản thực phẩm tính đến tháng 10/2018
Xem chi tiết »
   Kết quả xếp loại A, B, C các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018
02/07/2018
Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại ( Xếp loại A,B,C) các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website