Công văn số 99/QLCL-HC V/v thông báo công khai kết quả kiểm tra, xếp loại A,B,C các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNTNgày đăng: 25/07/2016 - Số lần được xem: 550

Giá cả thị trường

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website