Xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản năm 2016


   Để quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Việc xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản nhằm phân loại chất lượng các cơ sở, đồng thời là điều kiện tiên quyết để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP), một thủ tục pháp lý quan trọng để doanh nghiệp có thể phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Theo quy định này, có 3 hình thức xếp loại: A (tốt), B (đạt) và C (không đạt); loại A, B sẽ đủ tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận ATTP. Tần suất kiểm tra áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản như sau: Cơ sở xếp loại A: 1 lần/năm; cơ sở xếp loại B: 2 lần/năm. Riêng đối với cơ sở xếp loại C, thời điểm kiểm tra tùy thuộc vào mức độ sai lỗi của cơ sở được kiểm tra và do cơ quan kiểm tra quyết định, nhưng không quá 3 tháng tính từ thời điểm kiểm tra xếp loại C. Nếu thời điểm kiểm tra lại trùng với thời điểm mùa vụ đã kết thúc thì đợt kiểm tra lại sẽ được bắt đầu vào mùa vụ kế tiếp. Đối với các cơ sở xếp loại C tùy theo mức độ sai lỗi của cơ sở, cơ quan kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết định thời hạn khắc phục và tổ chức kiểm tra lại. Nếu kết quả kiểm tra lại cho thấy cơ sở không khắc  phục các sai lỗi, tiếp tục xếp loại C, cơ quan kiểm tra thông báo cơ quan có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2016 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, chứng nhận điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT tại 271 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra chỉ còn 259 cơ sở đang hoạt động, 12 cơ sở đã dừng không sản xuất kinh doanh. Kết quả xếp loại 10/259 cơ sở đạt loại A (3,9%); 248/259 cơ sở đạt loại B (95,7%); 1/259 cơ sở xếp loại C (0,5%). Qua công tác kiểm tra, xếp loại đã củng cố, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, uốn nắn, tuyên truyền các cơ sở sản xuất luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc sản xuất cung ứng ra thị trường các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng ./.

Ngày đăng: 13/01/2017 Tác giả: Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 664

Giá cả thị trường

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website