6 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ko có địa điểm cố định


6 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ko có địa điểm cố định

 

Ngày đăng: 24/06/2020 Tác giả: Chi cục QLCLNLS&TS - Số lần được xem: 21

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website