Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2021:“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”


Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề :“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Ở trong nước, dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng chúng ta vẫn luôn cần nâng cao cảnh giác trong phòng chống dịch đồng thời phải đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị xã hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động như: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm (huy động sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức thông tin truyền thông khác) nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; nếu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong dịp này, tỉnh sẽ thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành do các Sở Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương chủ trì tiến hành kiểm tra tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã cũng cần xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp thực tế tại địa phương.

Ngày đăng: 06/04/2021 Tác giả: Nguyễn Cường - Số lần được xem: 50

Giá cả thị trường

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website