Nông sản ATTP

   Bản tự công bố sản phẩm Trà bắc của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà bắc của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà cúc bách nhật của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà cúc bách nhật của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà hồng nụ của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà hồng nụ của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa cúc đường phèn của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa cúc đường phèn của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa đậu biếc của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa đậu biếc của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa sen tuyết của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà hoa sen tuyết của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Trà cỏ ngọt của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Trà cỏ ngọt của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố sản phẩm Quế ống của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
16/06/2021
Bản tự công bố sản phẩm Quế ống của Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng
Xem chi tiết »
Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS triển khai tháng An toàn thực phẩm năm 2021
12/05/2021
Hiện nay công tác bảo đảm an toàn thực phẩm(ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực. Tuy nhiên, nguy cơ không bảo đảm ATTP vẫn tiềm ẩn, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hiện nay. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm đặc biệt là trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội.
Xem chi tiết »
   Bản tự công bố ản phẩm Nước đông trùng hạ thảo Á Đông Việt của Công ty CPTMDVĐT Hoa Việt
06/05/2021
Bản tự công bố ản phẩm Nước đông trùng hạ thảo Á Đông Việt của Công ty CPTMDVĐT Hoa Việt
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Giá cả thị trường

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website