Vật tư nông nghiệp

Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 5 năm 2019
30/05/2019
Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 5 năm 2019
20/05/2019
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 02 tháng 5 năm 2019
02/05/2019
Thông tin giá cả thị trường ngày 02 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 19 tháng 4 năm 2019
19/04/2019
Thông tin giá cả thị trường ngày 19 tháng 4 năm 2019
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 5 năm 2019
10/05/2019
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 5 năm 2019
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 4 năm 2019
10/04/2019
I. Giá các mặt hàng nông sản: 1. Lương thực: Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 11.200-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000-20.000đ/kg;
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 29 tháng 3 năm 2019
29/03/2019
- Gạo tẻ thường từ 11.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-23.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-6.900đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 3 năm 2019
20/03/2019
- Gạo tẻ thường từ 11.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-23.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-6.900đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 3 năm 2019
10/03/2019
- Gạo tẻ thường từ 11.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-23.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-6.900đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 28 tháng 02 năm 2019
28/02/2019
- Gạo tẻ thường từ 11.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.500-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-23.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-6.900đ/kg.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website