Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 6 năm 2019


I. Giá các mặt hàng nông sản:

1. Lương thực:                                                         

Giá các loại gạo:

- Gạo tẻ thường từ 10.500đ-13.000đ/kg;

- Gạo tẻ ngon các loại từ 15.000đ-20.000đ/kg;

- Gạo nếp thường từ 15.000đ-23.000đ/kg;

- Gạo nếp ngon các loại từ  25.000đ-30.000đ/kg.

- Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.

2. Thực phẩm: 

- Giá gà ta hơi nuôi thả vườn từ 95.000đ-110.000đ/kg; Giá gà hơi nuôi công nghiệp từ 50.000đ-65.000đ/kg; 

- Vịt hơi từ 45.000đ –55.000đ/kg;

- Ngan hơi từ 55.000đ – 70.000 đ/kg;

- Thịt lợn hơi từ 34.000đ – 38.000đ/kg;

- Thịt lợn mông sấn từ 64.000đ-75.000đ/kg;

- Thịt bò thăn từ 220.000đ-250.000đ/kg.

- Giá các loại trứng:

+ Trứng gà ta ở mức 3.500đ – 5.000đ/quả;

+ Trứng gà công nghiệp các loại từ 1.200đ- 2.200đ/quả;

+ Trứng vịt từ 1.800đ- 2.100đ/quả.

- Các loại cá:

+ Cá mè loại 1-2kg từ 15.000đ-23.000đ/kg;

+ Cá trôi loại 0,5-1kg từ 25.000đ-40.000đ/kg;

+ Cá trắm cỏ loại 1-2kg từ 45.000đ-70.000đ/kg;

+ Cá chép loại 0,5-1kg từ 45.000đ-65.000đ/kg.

3. Rau, quả các loại:

- Giá các loại rau: Rau muống: 1.500đ-3.500đ/mớ; rau ngót: 3.000đ- 5.000đ/mớ; rau mùng tơi: 2.000đ-3.500đ/mớ; rau dền: 1.500đ-3.500đ/mớ; Rau cải các loại: 7.000đ- 15.000đ/kg; Bí xanh: 12.000đ-15.000đ/kg; Bí đỏ: 9.000đ-14.000đ/kg; Cà chua: 18.000đ-22.000đ/kg; Cà rốt 14.000đ-20.000đ/kg; Dưa chuột: 8.000đ-15.000đ/kg; Su su quả: 6.000đ - 10.000đ/kg; Su su rau: 15.000đ/kg; Đỗ quả: 10.000đ-17.000đ/kg; Bầu: 9.000đ-14.000đ/kg; Mướp: 8.000đ- 12.000đ/kg; Khoai tây: 12.000đ-15.000đ/kg; Khoai sọ: 14.000đ - 20.000đ/kg; Măng tươi: 15.000đ-25.000đ/kg; Rau các loại khác:2.000đ – 3.500 đ/mớ…

- Giá một số loại quả: Dưa hấu: 15.000đ-20.000đ/kg; Xoài các loại: 10.000đ-35.000đ/kg; Thanh long: 25.000đ- 40.000đ/kg; Nho các loại: 50.000đ- 90.000đ/kg; Táo tàu: 20.000đ - 35.000đ/kg; Lê: 20.000đ- 30.000đ/kg; Bưởi 5 roi: 30.000đ-45.000đ/quả; Cam sành: 30.000đ-40.000đ/kg; Ổi: 14.000đ-20.000đ/kg; Đu đủ: 9.000đ – 13.000 đ/kg; Nhãn: 40.000đ-60.000đ/kg; Dưa lê: 18.000đ- 25.000đ/kg; Dứa: 5.000-10.000đ/quả; Chôm chôm: 40.000đ – 50.000đ/kg; mận: 25.000đ – 35.000đ/kg…

II. Giá các loại phân bón và thức ăn chăn nuôi:    

1. Phân bón: 

- Phân đạm từ: 7.300đ-9.000đ/kg;

- NPK 5-10-3 Lâm Thao từ: 4.300đ- 5.300đ/kg;

- Phân Supe lân Lâm Thao từ: 3.500đ-4.500đ/kg;

- Kali ngoại (60%) từ: 8.000đ -11.200 đ/kg.

2.Thức ăn chăn nuôi:

Các loại cám hỗn hợp có giá như sau:  

- Cám cho lợn con (dưới 15 kg): 12.000đ-22.000đ/kg;

- Cám cho lợn nhỡ từ 15 kg-30 kg: 10.000đ-14.000đ/kg;

- Cám cho lợn từ 30 kg-xuất chuồng: 8.700đ-11.600đ/kg;

- Cám cho gà con: 10.600đ-13.000đ/kg;

- Cám cho gà lớn: 9.100đ-11.200đ/kg;

- Cám cho gà đẻ: 7.900đ-11.500đ/kg./.

Ngày đăng: 30/06/2019 Tác giả: Phòng thống kê - Trung tâm Thông tin NN&PTNT - Số lần được xem: 12

Giá cả thị trường


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website