Vật tư nông nghiệp

Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 01 năm 2019
20/01/2019
- Gạo tẻ thường từ 10.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-22.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 01 năm 2019
10/01/2019
- Gạo tẻ thường từ 10.000-12.500đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-22.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin gía cả thị trường ngày 28 tháng 12 năm 2018
28/12/2018
I. Giá các mặt hàng nông sản: 1. Lương thực: Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 10.000-13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-22.000đ/kg;
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 12 năm 2018
20/12/2018
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 10.000 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-22.000đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 5.800-6.700đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 10 tháng 12 năm 2018
10/12/2018
Giá các loại gạo: - Gạo tẻ thường từ 10.000 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ 25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 5.800-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 11 năm 2018
30/11/2018
- Gạo tẻ thường từ 10.000 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 5.800-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 20 tháng 11 năm 2018
20/11/2018
- Gạo tẻ thường từ 10.000 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 5.800-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 09 tháng 11 năm 2018
09/11/2018
- Gạo tẻ thường từ 10.000 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg;
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 30 tháng 10 năm 2018
30/10/2018
- Gạo tẻ thường từ 10.500 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Thông tin giá cả thị trường ngày 19 tháng 10 năm 2018
19/10/2018
- Gạo tẻ thường từ 10.500 - 13.000đ/kg; - Gạo tẻ ngon các loại từ 14.000-20.000đ/kg; - Gạo nếp thường từ 15.000-21.500đ/kg; - Gạo nếp ngon các loại từ  25.000-30.000đ/kg. - Ngô hạt từ 6.000-7.000đ/kg.
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Giá cả thị trường

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website