Câu hỏi

Tạp chí Wiki Bác Sĩ được thành lập khi nào

01/07/2020

AVi Việt Nam tên viết tắt của Agriculture VietNam là nơi chia sẻ những kiến thức nông nghiệp cho người Việt. Với tinh thần “Nông nghiệp sạch cho cuộc sống xanh”, mọi kiến thức mà chúng tôi chia sẻ đều hướng người đọc có cái nhìn khác về nông nghiệp, tránh xa thực phẩm bẩn, kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Câu hỏi được gửi về: Sức khỏe

Hỏi bởi: Ngô Xuân Tú

Cơ quan công tác:

Email: tunxt@medinetgroup.vn

Trả lời

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Danh mục hỏi đáp


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website