Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Chất thải chăn nuôi bao gồm: chất thải rắn (phân gia súc), chất thải lỏng và chất thải khí. Chất thải chăn nuôi nếu không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường xung quanh và sức khỏe của cộng đồng. Để góp phần đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong xử lý chất thải chăn nuôi, Sở Khoa học và công nghệ đã triển khai đề tài "Ứng dụng công nghệ tách rắn, lỏng xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc".

Tính ứng dụng của đề tài đã được khẳng định trong các phân đoạn thực hiện. Trong giai đoạn 2015, đề tài đầu tư 03 hệ thống máy tách ép rắn lỏng; đầu tư hệ thống thu gom phân và hệ thống phụ trợ; đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn vận hành sử dụng hệ thống tại 3 trang trại lợn ở Tam Dương, Phúc Yên và Sông Lô. Trong giai đoạn 2016-2017, đầu tư 08 hệ thống máy tách ép rắn lỏng tại trang trại, cụm trang trại lợn ở Yên Lạc, Tam Đảo, Tam Dương, Phúc Yên, Vĩnh Tường. Các trang trại được áp dụng công nghệ mới đều đang sử dụng biện pháp xử lý chất thải của trang trại là bể biogas. Sau khi qua hệ thống máy thì các chất thải sẽ được ép thành dạng rắn có độ ẩm thấp 55-60% tùy theo mức điều chỉnh, công nghệ cho thu lại 50-70% lượng chất rắn (phân) có độ tơi xốp cao, làm phân bón hữu cơ cho cây trồng, nước thải còn lại sẽ được xử lý qua biogas nhanh hơn và dễ dàng hơn. Công nghệ tách rắn, lỏng đã mang lại hiệu quả cao trong việc thu gom, tận dụng chất thải làm phân bón hữu cơ, cải tạo đất cho cây trồng không làm ảnh hưởng tới môi trường đất. Khi vận hành hệ thống, chất thải được ép với độ ẩm thấp làm giảm phát sinh mùi hôi thối tại các trang trại, khu xử lý.

Hệ thống máy tách ép rắn, lỏng xử lý chất thải chăn nuôi (ảnh: Trần Hanh)

Mô hình không những mang lại ý nghĩa lớn về kinh tế mà còn mang lại ý nghĩa quan trọng về môi trường, xã hội. Hệ thống tách rắn, lỏng đã hạn chế cặn lắng trong các hầm biogas dùng túi nhựa HDPE hiện nay, điều này giúp kéo dài thời gian sử dụng các hầm biogas. Theo khảo sát của Sở Khoa học và Công nghệ, lượng phân ép từ mô hình được các hộ canh tác nông nghiệp đặt mua với giá trung bình 1.500 đồng/kg và thường không đủ để cung cấp cho thị trường. Về môi trường, việc xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi giúp giảm sử dụng phân hóa học;  sản sinh năng lượng cho nông thôn (chiếu sáng, nấu ăn,...); thu gom, tận dụng phân gia súc không thải trực tiếp sẽ giúp cải thiện điều kiện môi trường do giảm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm mùi, mầm bệnh.

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hàng trăm trang trại chăn nuôi lợn có quy mô tung bình từ 50-100 con, có những trang trại lên tới hàng nghìn lợn thịt hoặc vài trăm nái, hàng trăm hộ chăn nuôi bò sữa theo hướng trang trại tập trung ngoài khu dân cư. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vấn đề xử lý chất thải hiện nay chưa được giải quyết triệt để, chính vì vậy, đây chính là nguồn ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn tới môi trường cũng như sức khỏe của con người. Từ những kết quả triển khai đề tài trên đã tìm ra giải pháp thích hợp cho công tác quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi cho trang trại có quy mô. Qua các phân đoạn thực hiện và sự tiếp nhận rất tốt từ cơ sở, UBND các huyện đã đề nghị bổ sung công nghệ tách rắn, lỏng cho các trang trại chăn nuôi lợn và cụm các hộ chăn nuôi bò sữa để xử lý hiệu quả nhất chất thải chăn nuôi. Tiến tới, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai "Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường theo vùng và xã trọng điểm tỉnh Vĩnh Phúc".

Việc nhân rộng mô hình là hết sức cần thiết, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề chất thải chăn nuôi, đồng thời góp phần hoàn thiện hơn những thiếu xót trong việc xử lý chất thải chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường bền vững./.

Ngày đăng: 22/09/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 2189

Khoa học Công nghệ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website