Chương trình hỗ trợ được mua 114 máy nông nghiệp của huyện Yên Lạc năm 2020


Hỗ trợ máy nông nghiệp cho bà con nông dân theo Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là một phần trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, mỗi năm UBND tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng cho việc hỗ trợ mua máy nông nghiệp, qua đó đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong tăng năng suất, giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đó, giúp cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con được kịp thời, cũng như giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ở nông thôn.

Hỗ trợ máy nông nghiệp cho bà con nông dân, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong tăng năng suất, giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế

Theo quyết định 657/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ máy nông nghiệp năm 2020, với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng; theo quyết định máy nông nghiệp được hỗ trợ chủ yếu là máy vắt sữa bò, máy thái cỏ; máy nghiền, trộn thức ăn chăn nuôi lợn, gà; máy làm đất công suất từ 15 - 35 mã lực và trên 35 mã lực; máy cấy bốn hàng, sáu hàng, máy lên luống, máy gặt đập liên hợp, với tổng số 823máy.

Chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt dự toán và cấp kinh phí thực hiện, huyện Yên Lạc được hỗ trợ mua 114 máy nông nghiệp với 08 chủng loại gồm: Máy vắt sữa bò 05 chiếc; máy thái cỏ 06 chiếc; máy nghiền trộn thức ăn 03 chiếc; máy lên luống 21chiếc, máy làm đất từ 15 đến 35 mã lực 69 chiếc; máy làm đất trên 35 mã lực: 06 chiếc; máy cấy 4 hàng 01 chiếc; máy gặt đập liên hợp 03 chiếc.

Đến ngày 12/6/2020, huyện Yên Lạc đã được triển khai cấp 77/114 máy các loại cho người dân, đạt tỷ lệ 68%, trong đó: Máy lên luống 20 chiếc, máy làm đất từ 15 đến 35 mã lực 55 chiếc; máy làm đất trên 35 mã lực 01 chiếc; máy gặt đập liên hợp 01 chiếc.

Ông Nguyễn Văn Yên, thôn Yên Quán, xã Bình Định, là một trong những hộ dân vừa được nhận 01 máy làm đất công suất từ 15 đến 35 mã lực, ông vui vẻ cho biết: Gia đình nhận được máy làm đất với hỗ trợ của nhà nước, giúp cho công việc đồng áng được nhàn hơn, đồng thời giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Để nguồn hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông đã tuyên truyền, công khai chính sách hỗ trợ mua máy nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác thẩm định số lượng máy, loại máy, mức hỗ trợ của từng loại máy; hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng…giúp bà con nông dân sử dụng máy vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Ngày đăng: 17/06/2020 Tác giả: Hồng Đức-Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 533

Khoa học Công nghệ


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website