Hoạt động theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc


Vĩnh Phúc là tỉnh trung du miền núi nhưng lại có đầy đủ 3 vùng địa hình: Đồng bằng, trung du, miền núi. Về địa hình, địa mạo có thể chia thành 4 vùng lớn gồm: Vùng đồng bằng phù sa mới ven sông Hồng và sông Lô; Vùng phù sa cũ lượn sóng; Vùng đồi gò lượn sóng xen kẽ ruộng bậc thang;Vùng đồi núi tập trung ở phía bắc của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng Đất &VTNN  lấy mẫu đất tại một điểm màng lưới thuộc xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc

Trong sản xuất nông nghiệp đất là tư liệu sản xuất cơ bản, phổ biến, quý báu nhất. Tư liệu sản xuất này nếu được sử dụng đúng thì không những không bị hao mòn mà còn có thể ngày càng tốt hơn, chính là độ phì nhiêu đất vì độ phì nhiêu đất là cơ sở của tiềm năng sản xuất, là yếu tố quyết định năng suất cây trồng và là một trong những yếu tố quyết định chi phí sản xuất. Do đất và hệ thống cây trồng có mối quan hệ chặt chẽ, vì đất vừa là yếu tố hình thành, có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây trồng, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống cây trồng thông qua đặc điểm dinh dưỡng của đất.

Khi khoa học kỹ thuật phát triển thì việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất ngày càng tăng như: Máy móc, giống cho năng suất cao, lượng phân bón và thuốc trừ sâu bệnh trên đơn vị diện tích ngày càng lớn, trong khi đó con người chỉ biết sử dụng đất và mới chỉ trả lại cho đất một phần chất dinh dưỡng mà nông sản đã lấy đi.

Trên toàn tỉnh Trung tâm thu thập mẫu tại 36 điểm màng lưới của 9 huyện, thành phố

Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc có nhiệm vụ theo dõi về độ dày, diễn biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả phục vụ mục đích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc giao hàng năm Trung tâm lấy các mẫu đất dinh dưỡng tại các điểm đại diện cho các vùng đất như đất phù sa, đất dốc tụ, đất bạc màu sau đó phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu, số liệu được đánh giá hàng năm và theo giai đoạn để phục vụ cho quá trình sản xuất nông lâm nghiệp.

Từ năm 1997 đến nay, thực hiện nhiệm vụ về theo dõi độ dày, diễn biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã lập hệ thống điểm theo dõi diễn biến chất lượng đất canh tác ở 17 cơ sở đại diện cho 3 vùng đất chính: Vùng đất Phù sa, vùng đất Bạc màu, vùng đất Dốc tụ trong toàn tỉnh, hàng năm lập hồ sơ theo dõi, đánh giá chất lượng diễn biến đất canh tác để đưa ra những dự tính, dự báo độ phì nhiêu đất của các vùng phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Trên cơ sở 17 điểm màng lưới theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất thực hiện từ những năm 1997. Căn cứ vào kết quả điều tra, đánh giá, phân loại đất theo FAO/UNESCO, năm 2012 hệ thống màng lưới theo dõi diễn biến dinh dưỡng đất được duy trì và bổ sung thành 36 điểm màng lưới đại diện cho các loại đất (đất phù xa trung tính ít chua, đất phù xa chua, đất glây, đất cát, đất loang lổ, đất xám, đất tầng mỏng), được định vị tọa độ trên hệ thống bản đồ đất để theo dõi, đánh giá chất lượng.

Phân tích Mẫu đất tại Phòng Thử nghiệm nông nghiệp của Trung tâm theo các quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam

Hàng năm, phòng Thử nghiệm nông nghiệp tiến hành điều tra, khảo sát tình hình canh tác, lấy mẫu, phân tích đánh giá chất lượng các loại đất tại 36 điểm mạng lưới. Mẫu đất lấy về được phân tích chất lượng tại Phòng Thử nghiệm nông nghiệp thuộc Trung tâm theo các quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7538-1:2005 về hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu; TCVN 7538-2:2005 về hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu; TCVN 7538-4:2007 về hướng dẫn quy trình điều tra các vùng tự nhiên, bán tự nhiên và vùng canh tác và các TCVN về phương pháp phân tích các chỉ tiêu dinh dưỡng. Phân tích mẫu đất để đánh giá chất lượng dinh dưỡng đất thông qua các chỉ tiêu phân tích gồm: Độ chua (pHKCl), Hàm lượng các chất tổng số gồm [Mùn (OM%), Đạm (N%), Lân (P2O5%), kali (K2O%); hàm lượng các chất dễ tiêu gồm Lân (P2O5dt) và kali (K2Odt)].

Theo bà Lê Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng Thử nghiệm nông nghiệp cho biết: Chúng tôi tiến hành lấy từ 80 mẫu đến 120 mẫu đất tại 36 điểm màng lưới trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, sau đó tiến hành phân tích, kiểm tra mẫu đất tại phòng thử nghiệm của Trung tâm, kiểm tra các chỉ tiêu về dinh dưỡng trong đất để đánh giá được chất lượng đất.

Toàn bộ số liệu quan trắc được Trung tâm tiến hành số hóa, cập nhật lên bản đồ đất nông nghiệp. Đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng dinh dưỡng đất và đề xuất các giải pháp cải tạo, sử dụng cây trồng hợp lý phục vụ bà con nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày đăng: 24/06/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 105

Khoa học Công nghệ

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website