Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030


Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp &PTNT; xây dựng một số mô hình nông nghiệp thông minh. Phát triển quản lý chuỗi cung ứng nông sản theo ứng dụng blockchain, quản lý nông sản từ quá trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ truy suất nguồn gốc nông sản đối với các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc. Ứng dụng công nghệ số đưa đưa hộ sản xuất nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử; thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp &PTNT. Đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp &PTNT; mở rộng phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ truy suất nguồn gốc nông sản đối với các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc. Đẩy mạnh đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp nông thôn.

 

Mô hình trồng nho công nghệ cao (Ảnh sưu tầm)

Để đạt được các mục tiêu trên, chuyển đổi số ngành nông nghiệp & PTNT xác định các nhiệm vụ cụ thể như:

(1) Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng số; xây dựng hệ thống thông tin CSDL tổng hợp chung ngành Nông nghiệp & PTNT của tỉnh; số hóa hệ thống văn bản pháp quy các lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp & PTNT; xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Website ngành Nông nghiệp & PTNT; xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

(2) Phát triển chính quyền số ngành Nông nghiệp: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về chuyển đổi số ngành nông nghiệp của tỉnh; xây dựng ban hành được quy định về quy trình, quyền, trách nhiệm quản lý, khác thác và cập nhật dữ liệu nông nghiệp; hoàn thiện và số hóa các quy trình hướng dẫn cấp và quản lý giấy phép và chứng nhận chất lượng sản phẩm ngành nông nghiệp; xây dựng phần mềm quản lý mã số vùng trồng; hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống phân quyền tài khoản người dùng quản lý khai thác và cập nhật dữ liệu nông nghiệp; xây dựng các ứng dụng số để tổng hợp, phân tích, dự báo các chỉ số, cảnh báo dịch bệnh, lập kế hoạch cho các lĩnh vực nông nghiệp.

(3) Phát triển kinh tế nông nghiệp số: Xây dựng hệ thống blockchain truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (trồng trọt, chăn nuôi); đẩy mạnh kết nối các bên tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp (người dân, doanh nghiệp sản xuất/chế biến/cung ứng, ngân hàng, bảo hiểm, tổ chức khoa học công nghệ; hiệp hội; cơ quan quản lý…); đẩy mạnh đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

(4) Phát triển nông dân số, nông thôn số: Xây dựng số tay điện tử nông nghiệp (dạng app mobile) hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về quy trình kỹ thuật, thủ tục hành chính, hỗ trợ trực tuyến; quản lý sản xuất; dự báo cảnh báo; kết nối thị trường vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm …; xây dựng các mô hình áp dụng đồng bộ công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp cho một số sản phẩm chủ lực phục vụ thăm quan, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm cho người dân và doanh nghiệp; đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho doanh nghiệp, HTX, nông dân; xây dựng cơ chế, chương trình dự án hỗ trợ, khuyến khích người nông dân/doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số các khâu trong chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp.

Hai lĩnh vực được ưu tiên lựa chọn để triển khai chuyển đổi số ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc là: Trồng trọt & BVTV và Chăn nuôi và Thú y.

Trên cơ sở Đề cương được phê duyệt, ngành Nông nghiệp & PTNT đang tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án,dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV năm 2022./.

Ngày đăng: 09/05/2022 - Số lần được xem: 27

Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website