Kế hoạch tuyển chọn cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2019-2021


Ngày đăng: 17/05/2019 Tác giả: CC PTNT - Số lần được xem: 555

Phát triển nông thôn

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website