Vĩnh Phúc: Xây dựng mô hình nuôi trai lấy ngọc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu


Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc là một nghề mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho người nuôi thủy sản. Trên thị trường Việt Nam hiện nay mỗi viên ngọc đẹp có giá trị lên tới hàng trăm đô la, viên phẩm cấp thấp cũng vài đô la, ngoài ra có thể tận thu ngọc trai tự nhiên để phục vụ cho những mục đích khác. Nuôi trai chủ yếu là nuôi phần đáy ao nên có thể kế hợp với nuôi các loại thủy sản khác để tận dụng tối đa các tầng nước trong thủy vực.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích mặt  nước, tạo ra một nghề mới giúp tăng thu nhập cho người dân tại tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2021, được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng dự án “Xây dựng mô  hình nuôi trai lấy ngọc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu” với quy mô 2,1ha thực hiện trong 03 năm (2021-2023).

Cấp phát trai giống tại hộ ông Nguyễn Ngọc Kiên, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

Sáng ngày 09/8/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức giao giống trai nguyên liệu cho các hộ dân thực hiện mô hình năm 2021  với quy mô 0,6 ha tại  các xã Hoàng Hoa, Kim Long, Duy Phiên của huyện Tam Dương và xã Đồng Ích, Văn Quán của huyện Lập Thạch với số lượng 15.000 con. Trai giống có nguồn gốc từ Trung tâm đào tạo nghiên cứu & phát triển thủy sản, một trong những đơn vị sản xuất trai giống uy tín hàng đầu hiện nay. Trai giống khỏe mạnh, có trọng lượng ≥ 300gr, trai đã được cấy ngọc ổn định trên 02 tháng và mỗi con có ít nhất là 02 viên. Các hộ dân tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 50% con giống và 50% thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học.

Sau khi cấp trai giống, Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm đào tạo nghiên cứu & phát triển thủy sản sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn các hộ dân thả trai giống, cũng như kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo hiệu quả kinh tế của mô hình.

Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc là mô hình tạo hướng đi mới cho người nuôi thủy sản, tập trung khai thác tối đa tiềm năng mặt nước theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập đối với người sản xuất./.

Ngày đăng: 11/08/2021 Tác giả: Phùng Thị Thu Hà - Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 74

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website