Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn.


Sáng ngày 12/12, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp Tam Đảo, Trung tâm năng lượng (Sở Công thương) và Trung tâm thông tin Nông nghiệp & PTNT phối hợp tổ chức lớp tập huấn “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn” cho trên 50 đại biểu là chủ các trang trại sản xuẩt tiêu biểu trên địa bàn  tỉnh.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) là một trong các giải pháp quan trọng để phát triển bền vững, nó càng trở nên cấp bách khi đất nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu năng lượng, đến năm 2015, lượng điện thiếu hụt trên toàn thế giới sẽ vào khoảng 10%  và sẽ nhảy vọt lên khoảng 70% vào năm 2050. Vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đang trở thành vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được cán bộ Trung tâm Năng lượng, Trung tâm thông tin truyền tải các nội dung về: Sử dụng điện tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn; vai trò của truyền thông với chương trình tiết kiệm năng lượng.

   Thông qua lớp tập huấn các đại biểu được trang bị những kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày và trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó giảm được chi phí, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nông thôn.

Ngày đăng: 16/12/2014 Tác giả: Trần Hanh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 583

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website