Hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã


 Là đơn vị thuộc Liên Hợp tác xã tỉnh, thời gian qua, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã giúp cho nhiều Hợp tác xã thành viên trên địa bàn tỉnh giải quyết được một phần khó khăn về vốn vay để phát triển sản xuất và kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế.

HTX sản xuất mây tre đan xã Cao Phong tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương

Hiện nay, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh đang triển khai cho 158 hợp tác xã vay vốn với số vốn lên tới 44,8 tỷ đồng, trong đó có 53 HTX nông nghiệp vay vốn, chiếm 33,5% số vốn giải ngân và 105 lượt HTX phi nông nghiệp được hỗ trợ vốn vay. Sự hỗ trợ kịp thời về vốn của Quỹ đã mang lại hiệu quả rõ rệt cả về mặt kinh tế và xã hội, giúp cho nhiều HTX duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, phát triển được nhiều mặt hàng tạo ra nhiều việc làm. Ngoài số xã viên của hợp tác xã còn thu hút được nhiều lao động phổ thông khác tham gia vào lao động ở các hợp tác xã, nhất là ở các hợp tác xã phi nông nghiệp. Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các HTX, tạo công ăn việc làm cho gần 1.600 lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho lao động và thành viên. Nhờ được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, HTX sản xuất mây tre đan xã Cao Phong, huyện Lập Thạch đã đầu tư vào cải thiện máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nhằm tiến tới sản phẩm đạt chất lượng cao có giá cả cạnh tranh. Cũng được vay vốn 200 triệu từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, nguồn vốn vay này đã giúp cho các xã viên của HTX chăn nuôi gia cầm Diên Lâm, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương cải tạo chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Với 25 xã viên, HTX chăn nuôi gia cầm Diên Lâm đang đầu tư nuôi trên 40.000 con gà đẻ, trong đó tập trung vào nuôi gà cao sản đẻ trứng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc giải quyết cho các hợp tác xã vay vốn tuy còn ít nhưng đã giúp cho các hợp tác xã  giải quyết được một phần khó khăn về vốn để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương./.

Ngày đăng: 17/03/2015 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 712

Phát triển nông thôn

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP năm 2021 Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà lông màu thương phẩm an toàn sinh học
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website