Năng động Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý xã Phú Xuân


Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân nằm ở phía Nam của huyện Bình Xuyên, giáp ranh với huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và Mê Linh (Hà Nội), là nơi thuận tiện cho giao thông, giao thương. HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý được hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Xuân. Bộ máy tổ chức gồm có 21 thành viên, trong đó: Hội đồng quản trị: 3 người, Ban kiểm soát: 2 người, kế toán: 1 người, thủ quỹ: 1 người, phát thanh viên: 1 người, còn lại là bộ phận chuyên môn gồm có 6 ông, bà tổ trưởng tổ sản xuất, dịch vụ, 7 người trong tổ bảo vệ sản xuất hoạt động ở 3 thôn hành chính (Lý Nhân, Lý Hải và Dương Cốc). Các hoạt động dịch vụ gồm có 7 hoạt động dịch vụ: dịch vụ giống cây trồng chuyển giao KHKT; dịch vụ bảo vệ thực vật, thuốc thú y; dịch vụ giao thông nội đồng; dịch vụ bảo vệ sản xuất; dịch vụ vật tư nông nghiệp, phân bón; dịch vụ môi trường và dịch vụ cày bừa làm đất cho xã viên. Ngoài ra, còn các hoạt động khác như: công tác phối hợp, công tác văn hóa xã hội, công tác đóng BHXH cho cán bộ làm việc thường xuyên ở HTX...

Trải qua 3 thời kỳ thay đổi Luật HTX, đến nay HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý vẫn đang là một trong số những HTX có hoạt động tốt. Với tổng diện tích canh tác 146,2 ha, có 615 hộ xã viên tương ứng với 2.465 thành viên tham gia hoạt động, đạt 100% hộ xã viên tham gia sử dụng dịch vụ của HTX.

Hội nghị tham quan mô hình trình diễn giống lúa DQ11 sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao khép kín tại 
HTXDVNN Nhân Lý-xã Phú Xuân
 (Ảnh: Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Vĩnh Phúc)

Chị Lê Thị Hương, chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc HTX tâm sự: Nông dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp thuần túy, cấy lúa 2 vụ chính và 1 vụ cây đông. Ngoài thực hiện Nghị quyết đại hội, HTX còn mở thêm một số dịch vụ, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho xã viên, dịch vụ làm đất và công tác môi trường, làm tốt các hoạt động xã hội như hỗ trợ các đoàn thể trong xã, từ công tác tổ chức đến các hoạt động khác vv…, quan tâm đến các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, quan tâm đến các hoạt động ủng hộ khác do UBMT tổ quốc và các tổ chức đoàn thể khác phát động của xã và của địa phương. Được sự quan tâm, tạo điều kiện cũng như sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, các ngành nhất là sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phú Xuân, đội ngũ cán bộ của HTX luôn tâm huyết, năng động, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ, luôn biết lắng nghe nên cán bộ và xã viên luôn giữ được mối quan hệ tốt, xã viên đồng lòng hưởng ứng gắn bó, đoàn kết thống nhất một lòng xây dựng HTX phát triển. Sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan. Cơ chế, chính sách của tỉnh luôn quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn kịp thời. Nông dân chăm chỉ lao động sản xuất, gắn bó với ruộng đồng. Đất canh tác của địa phương có lợi thế trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, trong những năm qua HTX luôn phát triển bền vững và đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của xã./.

Ngày đăng: 23/10/2015 Tác giả: Kim Cúc - Số lần được xem: 796

Phát triển nông thôn

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website