Vĩnh Phúc công nhận danh hiệu nghề, làng nghề truyền thống để đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn


Từ xa xưa Vĩnh Phúc đã xuất hiện nhiều nghề, làng nghề truyền thống duy trì đến ngày nay, các nghề, làng nghề đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của nghề, làng nghề truyền thống luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương quan tâm. Qua đó, ngành, nghề truyền thống đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đưa nông thôn Vĩnh Phúc từng bước phát triển bền vững.

Công nhận và trao quyết định danh hiệu nghề, làng nghề truyền thống

Để các làng nghề phát triển, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ hình thành 24 cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các làng nghề phát triển như: Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 52/2018/NQ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành các quyết định về công nhận danh hiệu nghề, làng nghề truyền thống Vĩnh Phúc năm 2021 cho 8 nghề, 01 làng nghề đạt tiêu chí đó là: Nghề làm bánh cuốn, bún truyền thống, thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, Nghề làm bánh cuốn, bún truyền thống, thôn Tân An, xã Ngũ Kiên, Nghề làm đậu Rùa truyền thống xã Tuân Chính, của huyện Vĩnh Tường; Nghề làm tương truyền thống, thôn Quang Trung, xã Tiên Lữ, Nghề làm cá thính truyền thống, thôn Minh Trụ, xã Tiên Lữ, Nghề làm bánh gạo rang truyền thống, thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, của huyện Lập Thạch; Nghề làm cháo se, bánh hòn truyền thống,thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên; Nghề làm tương Khả Do truyền thống,phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên; Làng nghề mộc truyền thống, thôn Bàn Mạch, xã Tân Phú, Huyện Vĩnh Tường.

Việc được công nhận nghề, làng nghề truyền thống giúp các địa phương lưu giữ các sản phẩm, ẩm thực mang đậm nét văn hóa đặc trưng ở quê hương, đồng thời mở ra cơ hội giúp các hộ làm nghề quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm,giải quyết việc làm cho người lao động ở vùng nông thôn.

Nghề làm cá thính thôn Minh Trụ, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch 

Địa phương vừa được công nhận làng nghề truyền thống của tỉnh đó là Làng Khả Do, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên có nghề làm tương từ lâu đời, nổi tiếng là loại tương tiến vua, từ một làng hầu hết mọi nhà biết làm tương, nhưng trải qua thời gian, cùng với sự phát triển mạnh của các loại nước chấm thực phẩm, hiện nay chỉ còn khoảng 40 hộ gia đình làm loại nước chấm này. Trước thực tế đó, những năm qua tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ để khôi phục, góp phần gìn giữ, phát triển các làng nghề, nghề truyền thống, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Để phát triển nghề truyền thống Đảng ủy, chính quyền phường giao cho Hội liên hiệp phụ nữ phường thành lập Tổ hợp tác làm tương Khả Do với mục đích sản xuất ra nhiều sản phẩm, mở ra hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm truyền thống, góp phần đưa sản phẩm của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Mô hình tổ hợp tác làm tương đã góp phần phát huy hiệu quả, số lượng sản phẩm làm ra từ 800-1.000 lít/năm, mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Mặt khác, tương Khả Do cũng được cục sở hữu trí tuệ cấp logo cho sản phẩm và Thành phố Phúc Yên quyết định xây dựng tương Khả Do là sản phẩm đặc sản của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Trâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Viêm cho biết: Tương Khả do là một loại nước chấm truyền thống nổi tiếng của địa phương, được làm từ các nguyên liệu sẵn có, không có chất phụ gia bảo quản, không có chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, xác định việc khôi phục và phát triển nghề làm tương truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Vừa qua, Tương Khả do được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống, đây là vinh dự và trách nhiệm đối với địa phương. Để phát triển nghề truyền thống chính quyền địa phương tuyên truyền đến bà con nhân dân đây là nghề truyền thống mang lại công ăn việc làm, tăng thu nhập, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và giúp phát triển kinh tế của địa phương, do đó cần phải gìn giữ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang duy trì, phát triển 27 làng nghề, trong đó có 19 làng nghề truyền thống, 8 làng nghề mới với các lĩnh vực sản xuất chủ yếu là mộc, gốm, đan lát mây tre, rèn, chế tác đá và chế biến nông - lâm - thủy sản. Các làng nghề  đã, đang tạo ra công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống, Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về vốn, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm làng nghề trên thị trường. Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp - làng nghề, góp phần đưa các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vào hoạt động, nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư. Tích cực quảng bá đẩy mạnh phát triển các mô hình sản phẩm của làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề, thông qua các hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm để mở rộng thị trường./.

Ngày đăng: 10/12/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 38

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website