Vĩnh Phúc với công tác bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống


Những năm gần đây, công tác bảo tồn nghề, làng nghề truyền thống luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần đưa kinh tế khu vực nông thôn từng bước phát triển, giá trị sản xuất của các các cơ sở, doanh nghiệp ngành nghề nông thôn tăng trưởng nhanh, đóng góp vào tỷ trọng sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Làng nghề mộc ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên luôn hoạt động sản xuất kinh doanh

có hiệu quả trong nhiều năm qua và được trang bị nhiều máy móc hiện đại

Hiện nay, trên địa bàn Vĩnh Phúc có 20 làng nghề và 08 nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, một số nghề, làng nghề truyền thống hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Làng nghề mộc ở thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Yên Lạc, xã Lý Nhân, xã An Tường; làng nghề nuôi và chế biến rắn ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường; làng nghề đá mỹ nghệ xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô; làng nghề gốm ở thị trấn Hương Canh... nghề làm cháo se, bánh hòn ở thị trấn Hương Canh; nghề làm cá thính, nghề làm Tương ở xã Tiên Lữ, nghề làm tương Khả Do ở phường Nam Viêm. Trong các làng nghề truyền thống có gần 10 nghìn cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh với 43 doanh nghiệp, hợp tác xã còn lại là cơ sở sản xuất, kinh doanh ở quy mô hộ. Các nghề, làng nghề truyền thống góp phần tạo công ăn việc làm cho khoảng 16.200 người lao động, giúp 14 nghìn lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định.

Ngày 22/12/2021,UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc triển khai bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống giai đoạn 2022-2025. Việc ban hành kế hoạch với mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống. Tạo điều kiện thuận lợi cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử của làng nghề, giúp tăng thu nhập và ổn định đời sống của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Qua đó, sử dụng và phát huy triệt để nguồn lao động tại chỗ; tận dụng được nguồn nguyên vật liệu của địa phương và trong nước để phục vụ sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất hàng hoá của làng nghề ở khu vực nông thôn, thúc đẩy mạnh liên kết sản xuất, khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong năm 2022, ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống gắn với an toàn VSTP và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho cán bộ quản lý cấp xã và các hộ sản xuất của các xã, phường, thị trấn có nghề truyền thống được công nhận, để giúp các địa phương trên địa bàn tỉnh bảo tồn và phát huy giá trị của nghề, làng nghề truyền thống.

Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch là địa phương được công nhận 3 nghề truyền thống là nghề làm tương, nghề làm cá thính và nghề làm bánh gạo rang. Những năm qua, ngành nghề này không chỉ có vai trò giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương để xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, chính quyền xã luôn chú trọng công tác phát triển nghề truyền thống.

Nghề làm Cá thính là 1 trong 3 nghề truyền thống không chỉ giúp cho người dân nâng cao

thu nhập cho mà còn góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở Tiên Lữ

Ông Đào Quang Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ cho biết: Địa phương rất vinh dự với 3 nghề truyền thống được tỉnh công nhận, để bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của cha ông, Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng tôi triển khai đến Cấp ủy chi bộ, thôn dân cư và 3 tổ hợp tác các bước thực hiện để tiếp tục phát triển nhân rộng nghề và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm truyền thống đến từng người dân trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Tiên Lữ cũng đang xây dựng lộ trình để duy trì bản sắc, phát triển các nghề lớn mạnh, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao chất lượng, phát triển và bảo tồn ngành nghề nông thôn trong thời gian tới, các ban, ngành và các cấp chính quyền cần thực hiện các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống. Củng cố, nâng cao năng lực, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn, làng nghề ở cấp huyện và cấp xã. Hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hoá. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó, chú trọng công tác đào tạo tay nghề tại các địa phương có làng nghề, nghề mang bản sắc văn hoá dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nghề, làng nghề, gắn việc bảo tồn với chương trình phát triển du lịch.

Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền thống gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường sinh thái để  Vĩnh Phúc phát triển các nghề, làng nghề lớn mạnh, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh./.

Ngày đăng: 26/04/2022 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 18

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website