Vĩnh Phúc phấn đấu sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMTNT


Nước sạch và vệ sinh môi trường có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống con người và sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay vấn đề này đang được tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng giành sự quan tâm đặc biệt. Do quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, sự phát triển chăn nuôi quy mô lớn ở nông thôn, việc sử dụng thuốc trừ sâu, hoá chất trong trồng trọt, rác thải sinh hoạt ... đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng ở nhiều nơi, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Do đó Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 – 06/5) hàng năm.

Thực hiện Chương trình này tỉnh Vĩnh Phúc từ khi tái lập đến nay đã tập trung và thu hút mọi nguồn vốn của Trung ương, các tổ chức quốc tế, cùng với nỗ lực của người dân đã đầu tư xây dựng được hàng chục công trình cấp nước tập trung trong đó một số công trình cấp nước tập trung phát huy được hiệu quả sử dụng như công trình cấp nước tại Sơn Đông, Vân Trục huyện Lập Thạch, công trình cấp nước xã Hải Lựu huyện Sông Lô. Hàng chục ngàn công trình cấp nước nhỏ lẻ, các mô hình điểm vệ sinh môi trường nông thôn đã góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh ngày càng tăng, cải thiện môi trường sống ở nông thôn.

 

Thiết bị lọc nước NUSA cho hộ gia đình nông thôn, nước ngầm sau khi lọc

chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia (QCVN 02:2009-BYT).

Bằng sự nỗ lực và những cố gắng, tính đến năm 2010 chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn ở tỉnh ta đã thu được kết quả đáng khích lệ đó là: 65% người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; trong đó 44,9% người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, 47% số hộ dân có công trình xử lý chất thải con người, chuồng tại chăn nuôi hợp vệ sinh theo quy chuẩn 08 của Bộ Y tế. Hệ thống các tổ, hợp tác xã thu gom rác thải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động, đã góp phần cải thiện tốt về môi trường ở nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và VSMT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đó là nâng tỉ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên 85% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020, 100% hộ dân nông thôn có công trình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh; cơ bản các xã, thị trấn trong tỉnh nước thải, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý. Để thực hiện được mục tiêu đó cần có sự phối kết hợp tốt giữa các ngành Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên môi trường, Y tế, Giáo dục và đào tạo, các ngành liên quan khác của tỉnh, các huyện thị. Trong đó Trung tâm Nước SH &VSMT nông thôn là đơn vị chuyên trách về công tác này, với nhiều hình thức tuyên truyền vận động như: tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi; xây dựng mô hình điểm xử lý vệ sinh môi trường… công tác vệ sinh môi trường nông thôn và nhận thức về sự cần thiết phải sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người nông dân đã có những chuyển biến rõ rệt.

Để hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Trung tâm Nước SH & VSMTNT đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND huyện Lập Thạch tổ chức Lễ ra quân “Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (29/4 – 6/5) và ngày môi trường thế giới (5/6)”. Việc tổ chức“ Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường ” là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, hiệu quả cao nhằm phát huy vai trò tích cực của các thành phần trong xã hội như: hội phụ nữ, đoàn thanh niên, học sinh và các tổ chức chính trị khác. Hy vọng lễ phát động sẽ có sức lan toả sâu rộng tới mọi vùng quê, mọi người dân Vĩnh Phúc, tạo ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Từ đó đưa Vĩnh Phúc sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và VSMT trên địa bàn tỉnh - một tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở nước ta .

Ngày đăng: 28/04/2011 Tác giả: Tự Cường - Nguồn: Trung tâm Thông tin NN & PTNT - Số lần được xem: 604

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website