Đồng hành cùng nông dân làm giàu


Những năm gần đây, cùng với việc bám sát và cụ thể hoá các nghị quyết của Hội cấp trên, chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, Hội nông dân huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần chuyển dịch cơ cấu của địa phương.

Phát huy lợi thế là một huyện miền núi, Lập Thạch đã có nhiều chủ trương và giải pháp tích cực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng về lao động, đất đai, trong đó tập trung phát triển mạnh chăn nuôi, thuỷ sản thông qua việc triển khai có hiệu quả các chương trình cải tạo đàn bò, đàn lợn, cải tạo vùng trũng chuyển sang sản xuất 1 lúa +1 cá; phát triển mạnh kinh tế trang trại, kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi gia súc, gia cầm; ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa vào sản xuất nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao. Trao đổi với chúng tôi đồng chí Nguyễn Thiệu Huy, Chủ tịch Hội nông dân huyện Lập Thạch cho biết: “Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của huyện, Hội nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi; khuyến khích các trang trại chuyển hướng phát triển kinh tế hướng vào sản xuất hàng hoá, hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy đã xuất hiện thêm nhiều cách làm ăn mới cho hiệu quả kinh tế cao”.

Là người đầu tiên mạnh dạn đi đầu chuyển đổi từ mô hình trang trại trồng cây ăn quả và trồng bạch đàn hiệu quả thấp sang trồng cây thanh long lõi đỏ, anh Hà Công Chính, thôn Đồng Núi xã Vân Trục tâm sự: Với 1ha vườn tạp trước đây, năm 2007 gia đình đã mạnh dạn đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng thử nghiệm. Sau 1 năm, cây thanh long ruột đỏ phát triển tốt phù hợp với khí hậu đất đai địa phương lại dễ chăm sóc và cho kết quả ngoài sự mong đợi. Với 20 đến 30 quả/một gốc trên tổng số 100 gốc thanh long thử nghiệm, thu được 2.000 quả (tương đương 1 tấn). Giá bán thấp nhất 25.000 đồng/kg, gia đình thu nhập được khoảng 30 triệu đồng/sào. Năm 2008, gia đình tiếp tục đưa hơn 2.000 cây thanh long ruột đỏ vào phủ kín 1 ha vườn và cho thu lãi 100 triệu đồng. Năm 2010, gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng từ trên 2.000 cây thanh long ruột đỏ. Với mô hình trang trại chuyển đổi có hiệu quả, tại xã Vân Trục đã có nhiều gia đình phá bỏ vườn tạp trồng cây thanh long.

Nhằm giúp hội viên tiếp cận với KHKT, Hội nông dân huyện phối hợp cùng với trạm khuyến nông, trạm Bảo vệ thực vật, trạm Thú y và các tổ chức đoàn thể tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình, mở nhiều lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, dạy nghề, ứng dụng tiến bộ KHKT... đưa các loại cây trồng, vật nuôi có sức cạnh tranh và hiệu quả cao vào sản xuất kinh doanh. Năm 2010, toàn huyện đã mở được 298 lớp với 16.320 lượt hội viên tham gia, trong đó có 5 lớp tập huấn truyền thông môi trường và kỹ thuật xây dựng hầm khí Biôgas với hơn 500 hội viên tham gia; 23 lớp IPM cho 1.986 lượt hội viên tham gia; 97 lớp về trồng trọt, chăn nuôi cho 6.221 lượt hội viên tham gia; tổ chức cho hội viên thăm quan học tập và trao đổi kinh nghiệm sản xuất tại các mô hình kinh tế có hiệu quả trong và ngoài tỉnh về giống cây, con mới giúp nông dân học tập và làm theo; vận động nông dân mở rộng diện tích gieo cấy ứng dụng kỹ thuật gieo thẳng bằng giàn kéo tay, giảm sức lao động, giảm chi phí, tăng thu nhập. Qua thực tế cho thấy, những kiến thức tại các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật đã được nhân dân áp dụng một cách triệt để và mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy đã góp phần đưa tổng diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2010 đạt 13.256,28ha, tăng 1.583,89ha so với cùng kỳ năm 2009; năng suất lúa bình quân đạt 50,92tạ/ha, tăng 0,84tạ/ha so với cùng kỳ năm 2009. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 43.905,9 tấn, tăng 4.622,3 tấn so với cùng kỳ năm 2009, trong đó sản lượng lúa đạt 36.888 tấn; sản lượng màu: 7.017,8 tấn, nhiều loại cây trồng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao như cây bí xanh ở Ngọc Mỹ cho giá trị thu nhập từ 4-5 triệu đồng/sào, cây gấc ở Xuân Lôi, Văn Quán, cây bí đỏ ở Đồng Ích… Tổng đàn trâu: 6.031con, đàn bò:30.66con;  đàn gia cầm 1.049.900 con, diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 790,8ha.

Thực hiện chương trình uỷ thác vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường… đến tháng 10/2010 tổng dư nợ vốn vay thông qua các cấp hội là 92,922tỷ đồng với 8.384 hộ vay, trong đó vốn hộ nghèo: 28,733 tỷ đồng với 2.430 lượt hộ vay; vốn học sinh, sinh viên: 34,258 tỷ đồng với 3.177 hộ vay; vốn vùng khó khăn: 90 triệu đồng cho 3 hộ vay; vốn vay nước sạch: 13,759 tỷ đồng với 1.834 hộ vay; các chương trình khác: 16,082 tỷ đồng.

Với nguồn vốn này, nhiều hội viên nông dân đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, mở rộng kinh doanh dịch vụ. Để nguồn vốn sử dụng đạt hiệu quả cao, cán bộ các cấp Hội từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ các giống cây, con năng suất, chất lượng thấp sang trồng trọt, chăn nuôi các loại giống mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, có năng suất chất lượng cao như: giống bí xanh, bí đỏ, thanh long, gấc, lợn siêu nạc… đã được nuôi trồng thử nghiệm và phổ biến rộng rãi trong nhân dân toàn huyện. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu. Điển hình mô hình trang trại chăn nuôi lợn, cá, gà, cây ăn quả của gia đình anh Hoàng Ngọc Sơn xã Quang Sơn; mô hình trồng gấc và nuôi gia cầm của anh Trần Văn Sản, xã Xuân Lôi; mô hình trồng mây dưới tán cây lâm nghiệp của hộ anh Nguyễn Viết Bình xã Ngọc Mỹ; mô hình chăn nuôi gà đẻ của anh Trần Văn Sang, xã Đồng Ích… Ngoài những nghề truyền thống, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình ngành nghề mới như: nghề nuôi rắn, nuôi nhím tại xã Văn Quán; nghề trồng gấc tại xã Xuân Lôi, nuôi ong tại xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ; trồng cây cảnh tại xã Triệu Đề, nuôi lợn rừng tại xã Hợp Lý... thu lãi từ 30-50 triệu đồng/năm. Toàn huyện hiện có hàng trăm trang trại với nhiều mô hình sản xuất phong phú đa dạng, đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hoá trên địa bàn huyện...

Từ những chính sách đúng đắn trong phát triển kinh tế nông thôn và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhiều năm trở lại đây phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên địa bàn huyện Lập Thạch tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Phong trào có sức lan toả trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành tâm điểm trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng miền núi Lập Thach. Qua phong trào đã khích lệ động viên nông dân vươn lên xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; dám đổi mới cách nghĩ, cách làm; tận dụng khai thác tiềm năng thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất, thu hút hàng ngàn hộ hội viên nông dân hăng hái tham gia, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trang trại, gia trại; các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh… Năm 2010 có 6.263 hộ đăng ký, dự kiến có 5.575 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi với các điển hình tiên tiến giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng có mức thu nhập ngày càng cao.

Ngày đăng: 29/04/2011 Tác giả: Mai Liên - Số lần được xem: 486

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website