Huyện Tam Đảo: Nỗ lực đưa 3 xã còn lại cán đích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017


Tam Đảo là một huyện miền núi, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chính sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện nên tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tam Đảo có 8 xã và 1 thị trấn, trong đó 5 xã Bồ Lý, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Yên Dương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Còn lại 3 xã Tam Quan, Đại Đình, Đạo Trù đang phấn đấu hoàn thành những tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới trong năm 2017 .

Đối với xã Đại Đình, đã đạt 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt bao gồm: cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Xã Đạo Trù đã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Xã Tam Quan đã đạt 16/19 tiêu chí, 3 tiêu chí chưa đạt: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hầu hết các tiêu chí chưa đạt đều đã hoàn thành tương đối các hạng mục. Các xã đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời duy trì nâng cấp các tiêu chí đã đạt chuẩn.

 

       Bộ mặt nông thôn mới với đường làng ngõ xóm được bê tông hóa (ảnh: minh họa)

Ngọn gió nông thôn mới thực sự đã tô điểm cho bức tranh nông thôn tại Tam Đảo. Người dân đã có những bước chuyển biến rõ rệt trong tư duy sản xuất, những con đường bê tông hóa được trải khắp các nẻo đường, công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng tạo đà lớn cho hoạt động du lịch, là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, xã hội bền vững trong những năm tiếp theo. Các xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới tiếp tục nâng cao các tiêu chí theo tiến trình nông thôn mới văn minh, hiện đại. Các xã chưa hoàn thành tiếp tục củng cố, hoàn thiện trong năm 2017 sẽ hoàn tất 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Huyện Tam Đảo xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm phải triển khai thực hiện trong năm 2017. UBND huyện đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, song đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với địa phương. Do vậy, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy nội lực, huyện Tam Đảo rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành chức năng và của người dân./.

Ngày đăng: 25/05/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 1720

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website