Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới


Qua hơn 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2011-2020), đến nay huyện Lập Thạch có 10/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (55,55%). Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện đã đề nghị công nhận thêm 6 xã: Vân Trục, Xuân Lôi, Đồng Ích, Tiên Lữ, Liên Hòa, Ngọc Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NMT) năm 2016.

Nhà Văn hóa thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi - Lập Thạch

Trong 6 năm triển khai xây dựng NTM (2011-2016), toàn huyện đã cứng hóa được 145,036 km đường trục xã, liên xã, 110,45 km đường trục thôn, liên thôn, 106,87 km đường ngõ xóm và 95,95 km đường trục chính nội đồng. Có 16/18 xã đạt tiêu chí giao thông. Về thủy lợi, toàn huyện đã cứng hóa được trên 90% kênh loại 3, nhìn chung, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh (18/18 xã đạt tiêu chí). Hệ thống điện cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngành điện, tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên là 100%. Về trường học: 18 xã có 19/20 trường mầm non, 22/23 trường tiểu học, 16/18 trường THCS đạt chuẩn quốc gia (17/18 xã đạt tiêu chí). Cơ sở vật chất văn hóa, hiện đã có 16 xã được đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa xã (16/18 xã đạt tiêu chí). Chợ nông thôn, đã có quyết định phân bổ nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích chợ cho 13 xã (12 xã đạt tiêu chí). Về Bưu điện, toàn huyện có 16/18 điểm bưu điện văn hóa xã và 1 bưu cục hoạt động thường xuyên (18/18 xã đạt tiêu chí). Nhà ở dân cư, toàn huyện đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát (18/18 xã đạt tiêu chí). Thu nhập bình quân khu vực nông thôn hết năm 2015 là 23,1 triệu đồng/người/năm (18/18 xã đạt tiêu chí). Hộ nghèo giảm xuống còn 4,38% (18/18 xã đạt tiêu chí). Tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên chiếm 90,75% (18/18 xã đạt tiêu chí). Tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập: huyện đã tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực đưa một số giống lúa cao sản, chất lượng vào sản xuất; triển khai một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như thanh long ruột đỏ, trồng mía nguyên liệu, chanh tứ quý, cây dâu tằm, mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, chăn nuôi bò sữa, nuôi trồng thủy sản… (18/18 xã đạt tiêu chí). Giáo dục, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, đồng thời tích cực tuyên truyền về chương trình NTM của huyện; tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân chung của 18 xã là 39,3% (18/18 xã đạt tiêu chí). Y tế: hiện có 77,75% người dân tham gia đóng BHYT, tăng 38,85% so với trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM (16/18 xã đạt tiêu chí). Văn hóa, toàn huyện có 51,8% thôn đạt tiêu chuẩn thôn làng văn hóa 5 năm liên tục (16/18 xã đạt tiêu chí). Môi trường, có 92,1% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 76,36% số hộ có đủ 3 công trình sinh hoạt đạt chuẩn; 61/77 nghĩa trang nhân dân được đầu tư xây dựng đạt chuẩn NTM; 54,3 km rãnh thoát nước thải và nắp đạy ở khu dân cư (16/18 xã đạt tiêu chí). Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 18/18 xã đạt tiêu chí. Quốc phòng và an ninh: không xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, lực lượng công an đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định (18/18 xã đạt tiêu chí).

Về kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện nông thôn mới có một số tiêu chí đã đạt chuẩn là: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, An ninh trật tự; các tiêu chí khác như Giao thông đã cứng hóa được 83,2km/87,7km, đạt 94,8%. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Xã hội: có bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3, Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn Quốc gia (hai đơn vị này đã sáp nhập và đã đạt chuẩn bệnh viện loại II-đạt chỉ tiêu). Trung tâm văn hóa thể thao huyện có nhiều hoạt động văn hóa-thể thao kết nối với các xã có hiệu quả; dự kiến đầu tư xây dựng để hoàn thiện cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa thể thao huyện. Trên địa bàn huyện hiện có 6 trường THPT, trong đó có 2/6 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 33,33%); Về tiêu chí sản xuất: hình thành các vùng sản xuất tập trung như: 2 khu chăn nuôi lợn phát triển tốt ở xã Quang Sơn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; hình thành nhiều trang trại lợn quy mô hàng trăm nái, và hàng nghìn lợn thịt; mô hình chăn nuôi bò sữa liên kết với nhà máy sữa ký kết hợp đồng hàng năm bao tiêu sản phẩm sữa với người dân như xã Thái Hòa, TT Hoa Sơn, xã Liên Hòa góp phần nâng cao đời sống và giá trị kinh tế cho người dân. Phát huy thế mạnh cây thanh long ruột đỏ quy mô 100 ha ở các xã Xuân Hòa, Vân Trục, Ngọc Mỹ, cho thu nhập hàng năm từ 200 -250 triệu đồng/ha. Mục tiêu của huyện trong thời gian tới là phát triển cây thanh long ruột đỏ gắn với xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. Về tiêu chí môi trường: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn: có 18/18 xã đều có bãi thu gom xử lý rác thải (43 bãi rác). Hệ thống thu gom, xử lý rác cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn. Phương thức xử lý rác chủ yếu là đốt hoặc rắc hóa chất để chôn lấp Tuy nhiên trên địa bàn huyện chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; Cơ sở sản xuất chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường: các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện đều đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; tuy nhiên trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng người chăn nuôi quy mô lớn xả chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được kiện toàn tổ chức và hoạt động theo đúng quy định; kịp thời bổ sung, thay thế và kiện toàn khi có sự thay đổi các thành viên, đảm bảo chỉ đạo, thực hiện chương trình có hiệu quả, có quy chế hoạt động cụ thể. Văn phòng Điều phối Chương trình NTM cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trong những năm qua. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện bám sát mục tiêu kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM. Năm 2017, huyện Lập Thạch phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Cụ thể, đối với các xã đã đạt chuẩn: tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; riêng năm 2017 phấn đấu xã Liễn Sơn đạt chuẩn và xã Văn Quán phấn đấu đạt thêm từ 2-3 tiêu chí trở lên.

Trong công tác chỉ đạo, huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn tại Quyết định số 523-QĐ/HU, ngày 24/3/2017; thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 141/QĐ-CTUBND, ngày 13/02/2017. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; củng cố Văn phòng Điều phối; tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cấp, các ngành giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chương trình.

Để phấn đấu về đích trở thành huyện nông thôn mới, thời gian tới ngoài việc tiếp tục thực hiện, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng NTM của cấp trên, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Coi công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM giữa BCĐ, BQL với các hội và đoàn thể.

Tin rằng, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp chính quyền, sự đồng thuận và chung tay góp sức của các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong huyện. Lập Thạch phấn đấu sẽ hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong thời gian sớm nhất./.

Ngày đăng: 27/07/2017 Tác giả: Kim Cúc - Số lần được xem: 1417

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website