Tam Dương triển khai kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019


 Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo hai điều kiện là: Đạt 09 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và có 100% số xã trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, huyện Tam Dương đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới là: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Y tế - văn hóa - giáo dục, Sản xuất, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Môi trường, An ninh trật tự. Đã có 11/12 xã (91,7%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn xã Đồng Tĩnh chưa đạt chuẩn.

Để đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Ban Chỉ đạo huyện Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 23/8/2018, với mục tiêu đến hết năm 2019 huyện có 12/12 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2019 để triển khai thực hiện đạt mục tiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND xã Đồng Tĩnh cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

Về thực hiện chỉ tiêu có 100 % số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Đồng Tĩnh phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm.  Tuy số lượng tiêu chí cần phải phấn đấu đạt chuẩn không nhiều nhưng khối lượng công việc cần phải hoàn thành của các tiêu chí còn lại rất lớn, cụ thể: Cứng hóa 7,5 km đường giao thông nông thôn và 5 km giao thông nội đồng; giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa xã, triển khai xây dựng 8 Nhà văn hóa thôn; tiếp tục thi công hoàn thiện các hạng mục: Nhà vệ sinh, bãi chứa rác, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống PCCC của tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiến hành thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp - Môi trường, đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất; triển khai xây thêm 13 bãi rác thải mới, tăng tần xuất thu gom rác thải của HTX môi trường; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường nông thôn; cải tạo, nâng cấp khơi thông cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt…

Về triển khai thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới: Triển khai cứng hóa các tuyến đường: Bảo Chúc - Hoàng Hoa - Tam Quan 2,3 km, tuyến Hướng Đạo - Thanh Vân 0,7 km; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện, nhất là đối với những loại rác thải nguy hại cao cho môi trường như: Bao bì thuốc BVTV, chất thải y tế, chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt; quản lý có hiệu quả các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch về công tác an ninh, trật tự, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc…

 
   

 ​Lễ Công bố xã Hoàng Đan đạt chuẩn nông thôn mới

Với những kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai cụ thể, tin tưởng rằng đến hết năm 2019, huyện Tam Dương sẽ hoàn thành và đủ điều kiện đề nghị thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Ngày đăng: 02/04/2019 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn phòng Điều phối CT XDNTM - Số lần được xem: 294

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website