Lập Thạch những kết quả đạt được sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới và mục tiêu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2019


Lập Thạch là huyện miền núi, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 17/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (hiện nay xã Văn Quán đã hoàn thành 19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn), số tiêu chí bình quân/xã đạt 18,78 tiêu chí/xã.
Ngay sau khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”… Qua đó, nhiều cách làm hay, những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm được phổ biến, nhân rộng đã góp phần giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.
 


Giao thông nông thôn được đầu tư phát triển, các tuyến đường được bê tông hoá giúp hàng hoá 
được lưu thông thuận lợi (tuyến đường nối cầu Bì La xã Đồng Ích đến ngã ba xã Sơn Lôi)

Trong giai đoạn 2011 - 2018, huyện Lập Thạch đã huy động được 2.683,853 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó: Ngân sách TW là 6,72 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 489,5 tỷ đồng; ngân sách huyện là 151,452 tỷ đồng; ngân sách xã là 82,589 tỷ đồng; tín dụng là 58,345; doanh nghiệp là 46,312 tỷ đồng;nhân dân đóng góp là 1.848,956 tỷ đồng. Từ nguồn lực này được đầu tư phát triển giao thông, huyện tập trung xây dựng cứng hoá 225,425 km đường trục xã, liên xã; 163,4 km đường trục thôn, liên thôn; 140,9 km đường ngõ xóm;117,9 km giao thông nội đồng; công tác thuỷ lợi được quan tâm tu sửa, xây mới, tu bổ nạo vét kênh mương, cải tạo nâng cấp hồ đập đã góp phần nâng cao chất lượng tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp,14 km tuyến kênh loại III được kiên cố hoá.

Sau 8 năm, sự "thay da đổi thịt" dần hiện rõ ở hầu khắp các xã của huyện miền núi Lập Thạch. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn được đầu tư, phát triển nhanh chóng. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện được triển khai kịp thời, sâu rộng. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng như: Thanh long ruột đỏ ở Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ; chăn nuôi bò sữa ở Thái Hòa, Liên Hòa; chanh tứ quý ở Liễn Sơn; chăn nuôi lợn ở Ngọc Mỹ, Quang Sơn… Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2018 ước đạt 51,43 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94%, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 58%;tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 3,88%.
Để có được kết quả đó thật không dễ dàng, đặc biệt là với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn thu hạn chế như Lập Thạch. Với khối lượng đầu tư lớn từ giao thông, thủy lợi, điện, tới các thiết chế văn hóa… bên cạnh sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội được xem là một trong những giải pháp cơ bản nhất. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân thực hiện các phong trào thi đua được triển khai một cách tích cực, có hiệu quả, làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, đoàn kết, đồng tình tham gia ủng hộ xây dựng NTM.
Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng NTM, hạ tầng kinh tế, xã hội ở Lập Thạch được nâng cấp đồng bộ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Bên cạnh đó, những vấn đề về tổ chức sản xuất, lao động, việc làm cũng được chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được là cơ sở, động lực quan trọng để Lập Thạch sớm trở thành huyện NTM trong năm 2019.
Để phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2019, huyện Lập Thạch đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 7 tiêu chí huyện đã đạt được là: Quy hoạch; tiêu chí giao thông; thủy lợi; tiêu chí về điện; tiêu chí sản xuất; tiêu chí về an ninh - trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo trong xây dựng NTM. Đối với 2 tiêu chí huyện NTM chưa đạt được đó là: Tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục và tiêu chí môi trường. Huyện lên phương án cụ thể phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí trên như: Phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo đầu tư, xây dựng thêm 01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019; đầu tư xây dựng sân vận động trung tâm huyện với diện tích đã GPMB là 5.800m2 và các công trình phụ trợ theo quy định. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thể dục thể thao. Đối với tiêu chí về môi trường, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thu gom, xử lý tốt bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng…; xây dựng bãi rác thải tập kết và xử lý rác thải tại các xã, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn đạt tiêu chuẩn.
Xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019 là một chủ trương lớn, đúng đắn, cần hội tụ đầy đủ các điều kiện về nội lực và ngoại lực. Để đạt mục tiêu cán đích vào 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng như các địa phương trong toàn huyện phải tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận cùng nhân dân gấp rút vừa chuẩn bị vừa thực hiện đồng hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát một cách có trách nhiệm với các tiêu chí. Toàn huyện quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, xây dựng huyện Lập Thạch đạt huyện NTM trong năm 2019./.

Ngày đăng: 26/04/2019 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 334

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website