Tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho các xã về đích Nông thôn mới 2019


Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho các xã về đích Nông thôn mới 2019 với 150 lượt học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia và người dân trên địa bàn xã Tứ Yên.

Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Tứ Yên,huyện Sông Lô

Lớp học được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày mùng 04 - 06/7). Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức cơ bản về nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) đối với sức khỏe con người, cộng đồng dân cư; Thực trạng sử dụng nước sinh hoạt và VSMT trên địa bàn tỉnh và các xã về đích Nông thôn mới; Các giải pháp về cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn hiện nay; Kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020.

Tại lớp học, các học viên được tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến nước sinh hoạt & VSMT trên địa bàn xã. Từ những kiến thức được tập huấn, các học viên sẽ về tuyên truyền vận động gia đình, người dân cùng đồng thuận tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới./.

Ngày đăng: 05/07/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 384

Phát triển nông thôn


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website