Vĩnh Tường 10 năm xây dựng nông thôn mới, quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới


Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm bên tả ngạn sông Hồng về phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Phúc, địa hình của huyện được chia thành 3 vùng khá rõ rệt gồm: Vùng đồng bằng phù sa cổ; vùng đất bãi nằm ngoài các con đê sông Hồng và sông Phó Đáy; vùng đất phù sa châu thổ bên trong đê. Huyện có mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy tương đối hoàn chỉnh, trong đó có quốc lộ 2A, quốc lộ 2C, tỉnh lộ 304, tỉnh lộ 309, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, hệ thống sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy chảy qua. Những yếu tố đó là điều kiện thuận lợi trong việc định hướng phát triển, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội.

Kim Xá là xã có xuất phát điểm thấp nhất huyện nhưng cũng đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM tháng 8/2019

Năm 2011, khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), Vĩnh Tường là huyện có số xã thực hiện chương trình xây dựng NTM nhiều nhất với 26 xã/112 xã của toàn tỉnh (chiếm hơn 23%), có xuất phát điểm thấp, chưa có xã nào đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã chỉ mới đạt 6/19 tiêu chí, cao nhất là 9/19 tiêu chí (như Cao Đại, Vũ Di), thậm chí nhiều xã chỉ đạt từ 1 đến 2 tiêu chí (như Kim Xá). Huyện cũng gặp nhiều khó khăn như vốn đầu tư lớn, đất nông nghiệp giao đến hộ nhỏ lẻ, manh mún, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM chưa đầy đủ, tâm lý trông chờ, ỷ lại cấp trên còn nặng nề, v.v… Nội dung xây dựng NTM là công việc mới, có khối lượng công việc rất lớn, đa dạng với nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trong quá trình thực hiện phải vừa làm vừa nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bổ sung…

Xác định chương trình xây dựng Nông thôn mới là cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, có tác động trên tất cả các lĩnh vực đời sống Kinh tế - Chính trị - Văn hoá - Xã hội, môi trường ở nông thôn, phù hợp với quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo... Quan điểm xây dựng NTM của huyện là thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tối đa và hiệu quả nội lực của toàn dân, thực hiện tốt công tác dân vận. Từ đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng thành công NTM.

Nhà văn hoá thôn được đầu tư các trang bị thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và vui chơi của 

Do xác định người dân là chủ thể của xây dựng NTM, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, hình thức thực hiện

Để có được sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp tích cực từ xã hội hóa, trực tiếp là người dân trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở huyện Vĩnh Tường đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền luôn đi trước một bước và được triển khai theo lộ trình với những nội dung, cách thức cụ thể, phù hợp trong từng giai đoạn, từng địa bàn cơ sở thông qua sinh hoạt của chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, thông qua hệ thống loa truyền thanh, băng zôn, khẩu hiệu, cấp phát tài liệu tuyên truyền xây dựng NTM đến các hộ dân trong toàn huyện.

Huyện ủy, UBND huyện triển khai sâu rộng bằng nhiều nội dung, nhiều hình thức, phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng NTM, như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”“Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Tường chung tay xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện.

Nhiều mô hình chăn nuôi có hiệu quả, thu nhập của người dân được nâng cao

Trên cơ sở vừa làm vừa rút kinh nghiệm tại 03 xã Tam Phúc, Ngũ Kiên, Thượng Trưng. Đến hết tháng 9/2019, toàn bộ 26/26 xã (100%) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM. Kinh tế của huyện có sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo quy mô hàng hóa đem lại lợi nhuận cao, nhiều vùng sản xuất hàng hóa đã hình thành. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41,5triệu đồng/người/năm (tăng 22,75 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,42% (năm 2011) xuống còn 2,03% (năm 2018).

Trải qua 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Trên địa bàn huyện đã huy động được nguồn vốn đầu tư là 6.561,81 tỷ đồng. Trong đó,vốn Trung ương trên 8,4 tỷ đồng, của tỉnh trên 480,0 tỷ đồng, vốn của huyện gần 484,0 tỷ đồng, vốn của xã gần 632,0 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 157,4 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, mạnh thường quân hơn 22,24 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp 4.759,85  tỷ đồng (gồm tiền mặt, công lao động, hiến đất; vật tư; nhân dân tự xây dựng, chỉnh trang nhà ở, sân vườn). Ngoài việc hiến đất nông nghiệp, thổ cư để xây dựng các công trình NTM, nhân dân huyện Vĩnh Tường còn hiến 75,69 ha đất nông nghiệp để làm đường, mương phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng. Diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Song, có thể khẳng định: Với sự đồng thuận, chung tay, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện về xây dựng NTM, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ. Chương trình xây dựng NTM của huyện đã đi đúng theo lộ trình đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế huyện trên đà phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp phát triển theo quy mô tập trung, hàng hóa đem lại lợi nhuận cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức. Giáo dục đào tạo được chú trọng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong huyện. Đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tính dân chủ, văn minh trong việc thực thi các nhiệm vụ ngày càng được phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, huyện chỉ đạo thông suốt, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được một cách thiết thực, bền vững. Hy vọng, huyện Vĩnh Tường phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 theo hướng giàu đẹp văn minh, đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, v.v...Để trở thành địa phương phát triển vững mạnh toàn diện của tỉnh Vĩnh Phúc./.

Ngày đăng: 28/11/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 254

Tin bài cùng chuyên mục

Phát triển nông thôn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website