Kết quả việc triển khai nhân rộng xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường đến việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống”


Theo báo cáo sơ kết công tác triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2020 - 2025 của UBND huyện Vĩnh Tường. Từ năm 2019 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng, cải tạo 45,983km cống rãnh thoát nước thải, trong đó có trên 28,5km được xây dựng theo Nghị quyết 38 HĐND tỉnh, hơn 17,4 km được xây dựng, cải tạo theo nguồn đầu tư công và xã hội hóa. Tổng số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đã cấp là trên 93 tỷ đồng.

Nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí việc xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường

Đồng thời với việc triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 3185/KH-UBND ngày 23/12/2019 về việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2020 - 2025. Sau khi UBND huyện triển khai kế hoạch, đã có 25 xã, thị trấn đăng ký triển khai mô hình tuyến đường hoa năm 2020 với tổng số 50 tuyến, 28 xã, thị trấn đăng ký triển khai mô hình vẽ tranh cổ động trang trí, tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2020 trên các bức tường tại các trục đường nông thôn với tổng số 452 bức; 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm, khu dân cư với tổng chiều dài 30.393m, 1.104 cột điện, 784 bóng điện. Đặc biệt, cả 28/28 xã, thị trấn đã chỉ đạo hợp tác xã vệ sinh môi trường hoặc tổ vệ sinh môi trường thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, không còn tình trạng rác thải ứ đọng lâu ngày trong các khu dân cư. Tình trạng rác thải vứt ra đường, xuống cống, rãnh, kênh, mương đã giảm đáng kể; tình trạng đốt rác thải theo phương pháp thủ công tại các bãi rác tạm ở các xã, thị trấn đã giảm mạnh.

Đường làng, ngõ xóm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường xanh, sạch,đẹp, văn minh trở thành nơi đáng sống

Đạt được kết quả như vậy, trong thời gian qua Huyện Vĩnh Tường đã có sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và toàn thể nhân dân. Để thực hiện tốt hơn nữa đối với công tác triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2020-2025 thì các cơ quan, toàn thể các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phấn đấu quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu theo đăng ký đã đề ra. Các xã, thị trấn, các thôn tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng và cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch của huyện phải có nghị quyết, chuyên đề triển khai đến toàn bộ hệ thống chính trị, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm trong quá trình triển khai kế hoạch, Đồng thời tổ chức rà soát lại trên thực tế các nội dung tương ứng để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tập trung triển khai thực hiện. Đối với các thôn, tổ dân phố tiến hành tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai.

Những giải pháp tích cực và đồng bộ đó đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật đô thị của các xã, thị trấn trong huyện không chỉ được quan tâm, đầu tư, cải tạo góp phần nâng cấp chất lượng công tác vệ sinh môi trường mà còn tạo diện mạo, cảnh quan mới về một huyện xanh, sạch, đẹp, văn minh và đáng sống.

Ngày đăng: 26/03/2020 Tác giả: Hồng Đức-Trung tâm Thông tin Nông nghiệp&PTNT - Số lần được xem: 393

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website