Vĩnh Phúc phấn đấu trở thành tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới năm 2020


Hiện nay, tỉnh đã có 112/112 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; có 4 huyện, thành phố (Yên Lạc, Bình Xuyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên) được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, còn 5 huyện đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó huyện Tam Đảo đã hoàn thiện hồ sơ (lần 2) trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; huyện Vĩnh Tường đang đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh thẩm tra; huyện Lập Thạch và Tam Dương đã đạt 7/9 tiêu chí và huyện Sông Lô đạt 6/9 tiêu chí. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt trên 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 1,46%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91,5%; toàn tỉnh có trên 98,6% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham quan các gian hàng sản phẩm của các địa phương trong hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM của tỉnh

Năm 2020, được xác định là năm có dấu mốc quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Mục tiêu đặt ra đến hết năm nay sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới; phấn đấu đưa 5/5 huyện còn lại đạt 100% tiêu chí huyện nông thôn mới với tối thiểu 2 huyện được công nhận đạt chuẩn, 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã và 26 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% các xã còn lại duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

Về huyện Vĩnh Tường dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đang khẩn trương hoàn thiện những nội dung, công việc đề nghị các cấp thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo lãnh đạo UBND huyện thì hiện nay, huyện đã hoàn thành 09 tiêu chí huyện NTM và 19 tiêu chí NTM của 26 xã theo quy định và huyện cũng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đã gửi báo cáo kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn MTN đến Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh để triển khai việc xin ý kiến của các sở, ngành, huyện, thành thị và đề nghị tỉnh về thẩm tra huyện.

Đường làng, ngõ xóm ở Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường được xây dựng sạch đẹp do chương trình xây dựng NTM nâng cao

Đối với xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, hiện nay có 03 xã Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên cơ bản đạt 5/5 tiêu chí theo quy định và 03 thôn (thôn Vũ Di, xã Vũ Di; thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc; thôn Thượng, xã Ngũ Kiên) cơ bản đạt 8/9 tiêu chí theo quy định; trong đó còn một số tiêu chí chưa đồng bộ như: Việc hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng tại các đường trục thôn, ngõ xóm; việc trồng cây xanh ven đường; xây dựng hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư,… sẽ được các cấp chính quyền từ huyện đến xã tập trung tháo gỡ và hoàn thiện.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất; đồng thời tỉnh Vĩnh Phúc dành khoảng hơn 1.300 tỷ đồng cho các địa phương hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống kinh tế cũng như tinh thần cho nhân dân./.

Ngày đăng: 20/04/2020 Tác giả: Hồng Đức - Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 907

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website