Tam Đảo triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020


Ngày 17/6/2020, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Triều -Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựngNông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và hơn 40 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanhcác sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của huyện.

Đồng chí Đỗ Hải Triều-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới truyền đạt nội dung tại hội  nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Hải Triều - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới truyền đạt một số vấn đề quan trọng liên quan đến Chương trìnhOCOP như: OCOP là gì;sự cần thiết thực hiện Chương trình; trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai OCOP; tổ chức và năng lực thực hiện OCOP; triển khai chu trình OCOP; viễn cảnh tổ chức kinh tế OCOP... Đồng thời, hướng dẫn các bướctriển khai chu trìnhtheo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 như: Tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP; nhận phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm; nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; đánh giá, phân hạng sản phẩm; xúc tiến thương mại và một số dự thảo về cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh Vĩnh Phúc...

Theo kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Đảo có 9 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm quy định tại Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của Thủ tướng Chính phủvề ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOPthì có 7 sản phẩm được xếp hạng 3 sao và 2 sản phẩm xếp hạng 2 sao. Năm 2020 huyện Tam Đảo phấn đấu có ít nhất 7 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm: Thịt gà Tam Đảo, Nấm sò Tam Đảo, Bánh trưng gù Tam Đảo, Bánh gio Tam Đảo, Măng ớt Tam Đảo, Cà ghém Tam Đảo đóng hộp và các sản phẩm từ sữa bò Tam Đảo... Đồng thời hướng dẫn các chủ thể đã tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt của các sản phẩm để nâng bậc theo quy định./.

Ngày đăng: 19/06/2020 Tác giả: Lưu Văn Hương-Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 520

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website