Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020


Năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mớitiếp tục tiến hành hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP theo Kế hoạch số 10416/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện thí điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnhtriển khai tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP (đây là bước 1 trong chu trình OCOP). Thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn các tổ chức, cá nhân là chủ thể của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng tiêu chí tham gia Chương trình OCOP đã nhận thức được ý nghĩa, lợi ích, sự cần thiết của việc chứng nhận sản phẩm OCOP. Đồng thời được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được 65 hồ sơ đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó: Thành phố Phúc Yên có 06 sản phẩm; huyện Sông Lô có 11 sản phẩm; huyện Lập Thạch có 08 sản phẩm; huyện Tam Đảo có 17 sản phẩm; huyện Bình Xuyên có 08 sản phẩm; huyện Yên Lạc có 08 sản phẩm; huyện Vĩnh Tường có 05 sản phẩm; huyện Tam Dương có 02 sản phẩm. 

HTX cây trồng Sông Lô xanh là một trong số các chủ thể tham gia chương trình OCOP năm 2020 với sản phẩm đăng ký là quả ổi

Trong thời gian tới, Văn phòng Điều phốiChương trình xây dựng nông thôn mới sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành hỗ trợ các chủ thể trong việc triển khai các bước tiếp theo của chu trình OCOP như: Tập huấn xây dựng phương án/Dự án sản xuất kinh doanh; tập huấn triển khai phương án/Dự án sản xuất kinh doanh; tập huấn, tư vấn tại chỗ, kết nối nguồn nhân lực. Đồng thời, là cơ quan tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT trong việc thẩm định, đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP trình UBND tỉnh quyết định.

Tin rằng, với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có thêm nhiều sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP từ 3 sao trở lên, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh./.

Ngày đăng: 01/07/2020 Tác giả: Hiếu Linh - Số lần được xem: 215

Phát triển nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website